Publisere‎ > ‎

Publisere video med Vimeo


Vimeo
er en rendyrket videodelingstjeneste med en noe mer profesjonell brukermasse. Sammenlignet med YouTube har Vimeo noen andre betingelser med hensyn til klippenes lengde m.m. Vimeo tilbyr også en del tilleggsfunksjoner, som f. eks. muligheten til å passordbeskytte enkeltvideoer. Vimeo tilbyr også tilleggsfunksjoner mot betaling.


Du kan registrere deg via Facebook-login, men det greieste er gjerne å opprette en bruker direkte på Vimeo.

Gratisversjonen begrenser oss til 500MB per uke. Det holder for de fleste formål, men Vimeo Plus kan være interessant, kanskje særlig dersom en ønsker å laste opp mye video i HD og/eller har behov for å tilpasse videoavspilleren.
Dersom du vil bruke Vimeo i en kommersiell sammenheng er du henvist til å bruke betalingsversjonen. Betingelsene finner du beskrevet på opplastingssiden (pkt. 3, inneholder en link til mer informasjon).


Opplasting er i seg selv svært enkelt:
Straks opplastingen er i gang blir menyen til venstre aktiv. Her kan du blant annet kontrollere tilgangen til videoen:
Vimeo gir mulighet til å benytte alle de seks ulike “Creative Commons”-lisensene. Dette i motsetning til YouTube, som kun lar deg velge mellom ingen lisens og den som tillater helt fri gjenbruk, selvsagt forutsatt at du krediterer opphavspersonen (“Attribution”).
Det tar en stund før videoen din blir ferdig omkodet. Dette går raskere med betalingsversjonen og er en ulempe vi må finne oss i dersom vi vil være “gratispassasjerer”. Etter en halv times tid får vi tilgang til videoen, og kan hente “embed”-koden:
Denne koden kan vi tilpasse etter behov. Her velger jeg en bredde på 550 piksler, fordi dette passer bra med malen til den bloggen jeg skal poste videoen i:
Jeg kopierer koden:


<iframe src="http://player.vimeo.com/video/9824216?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="549" height="309" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>


Her brukes <iframe>-taggen for å sette inn en Flash-avspiller på nettsiden. Vi ser at størrelsesforholdene dels er angitt i piksler (bredde 549 piksler og høyde 309 piksler), videre finner vi adressen til avspilleren og noen parametre som styrer denne.


Du trenger ikke bekymre deg dersom du synes koden ser forvirrende ut. Så lenge du sørger for å lime inn koden med fanen “HTML-kode” aktiv, så fungerer dette fint.  I motsatt fall kommer du til å få opp den koden du limer inn som tekst i bloggen, og vi får ikke sett selve videoen.
Resultatet blir slik:
Når du registrerer en bruker vil du få en kode som brukerID. Denne kan du tilpasse, slik at videoene dine får en mer “elegant” adresse. Det gjør du på denne siden http://vimeo.com/settings/shortcut. Det er også en rekke andre tilpasningsmuligheter og interessante brukergrupper m.m., men dette kan du eventuelt utforske på egen hånd.