Publisere

De fleste undervisere forholder seg til en læringsplattform (LMS), om på dette området er nå MOOCs det de fleste synes å være opptatt av. Dette henger videre sammen med moderne begreper, som læringsanalyse, som igjen er litt "gammel vin" i den forstand at det er en vri på formativ evaluering.

Nettet flommer i tillegg nærmest over av ulike publiseringsløsninger, og det kjekke er at noen av de beste er gratis tilgjengelig. Blant disse finner du løsninger for blogging og bruk av kart på nettet, der det finnes svært mange gode bruksmåter i undervising og læring.

Video blir stadig mer aktuelt i ulike sammenhenger på nett- Også dette kan vi publisere på en enkel måte, blant annet via tjenester som Vimeo og Youtube.