Produsere‎ > ‎

Søkemotorer


En søkemotor leter seg frem til websider og andre dokumenter etter gitte søkeord, og resultatet sorteres etter hva søkemotoren finner mest relevant. Treffene vises vanligvis som en liste med korte tekster og klikkbare linker. Noen søkemotorer gjør søk på hele Internett, noen søker bare på et bestemt nettsteder eller innenfor et bestemt tema (for eksempel ved produktsøk, søk etter MP3-filer, etter boliger, etc). Søkemotorer blir sett på som nyttige, og de blir svært mye brukt for å finne fram på Internett.

Google er den største søketjenesten på nettet, men selskapet tilbyr også en rekke andre tjenester - alt finansiert ved reklame. Hovedgrunnen til at Google har blitt så store er at de kom fram til en metode som tok hensyn til relevans i presentasjonen av søketreffene. Bak søkene ligger det mye matematikk og datakraft, men svært forenklet kan vi si at Google vurderer en nettsides relevans ut fra hvor populær den er. Det vil si, Google måler hvor mange andre nettsider som peker til en nettside. Dersom mange peker til en bestemt side vil den rangeres høyere i søkemotorens treffliste. Google er en av de mest brukte tjenestene, og den er nyttig dersom en er ute etter informasjon fra forskjellige deler av verden.

Er søkemotorene de nye portvaktene?

Tidligere ble utdanning, presse og kringkasting kalt "portvakter", fordi dette var kontrollerbare kilder til informasjon. Den informasjonen vi fikk gjennom utdanningen var styrt av hva læreren visste, og hva vedkommende valgte å fortelle oss, mens det som sto i lærebøkene også var "kvalitetssikret", eller kontrollert informasjon. På lignenede måte styrte aviser, radio og fjernsyn hvilken informasjon vi får tilgang til.

Google er den suverent mest brukte søkemotoren i Norge og resten av verden, samtidig som Google leverer søkeresultater til andre søkesider og til hundretusenvis av nettsteder. Google er blitt mye mer enn en søketjeneste. Blant de mange tjenesten som tilbys er Google Nyheter, som samler artikler fra mange hundre kilder og organiserer disse automatisk slik at de "mest relevante" nyhetene presenteres først. Lenkene går direkte til nettsidene som publiserte artikkelen du vil lese, noe som betyr at du ikke kommer innom nettavisenes forsider.

Hva som er "mest relevant" rangeres av datamaskiner, uten hjelp fra mennesker. Google forteller oss at det betyr at nyhetskildene velges "uten hensyn til politisk overbevisning eller ideologi".

Hvordan blir søkeresultatene rangert?

Plasseringen som en side får ved opplisting i en søkemotor påvirkes av mange forhold. I noen søkemotorer er det også  mulig å betale for en høy plassering. Google henter en stor del av sine inntekter fra denne formen for annonsering, men de har et visuelt skille mellom disse lenkene og de treffene som kommer opp ved ordinært søk.


Hvordan rangeres så de treffene hvor det ikke er snakk om å betale seg til en plassering? 
Rekkefølgen påvirkes blant annet hvor mange ganger ordet det søkes etter forekommer på den aktuelle siden, samt av hvilken metainformasjon som er lagt inn. Metainformasjon er informasjon om sidens innhold, men som ikke vises direkte i nettleseren. Søkemotoren kan også ta hensyn til om de aktuelle ordene er brukt i pekere, og om det forekommer mye brukte kombinasjoner av ord der søkeordet er med. Ikke minst teller sidens popularitet, noe som blant annet kan måles ved å telle hvor mange andre nettsteder som peker til den aktuelle siden.

I Google s tilfelle blir treffenes rekkefølge bestemt av en størrelse som kalles Pagerank. Googles rangering baserer seg på at datamaskiner analyserer nettsidene. Det vil si at opplysningene aldri blir kontrollert av mennesker med tanke på relevans. Dette kan få en del snodige konsekvenser. Hvis du for eksempel forsøker å søke etter "jesus and mary" (http://www.google.no/search?q=jesus+and+mary) blir resultatet trolig noe lignende av dette:Nå er vi sikkert flere som synes at The Jesus and Mary Chain var et glimrende band, men det er vel likevel litt rart at nesten alle treffene på den første siden hos Google leder til nettsider om dette bandet. Jeg hadde kanskje forventet å finne noen flere lenker knyttet til kristendommen.

Søk deretter på "mary and jesus" (http://www.google.no/search?q=mary+and+jesus) , og resultatet blir ganske anderledes. Vi får nå langt flere treff knyttet til den religionen som dominerer i den vestlige verden:Hvordan henger dette sammen? Dersom datamaskinene vurderer likt burde alle søkemotorer gi oss de samme resultatene. Noen ganger får vi de samme resultatene, andre ganger ikke. Søker vi på Kvasir.no ( http://kvasir.no/alle?q=jesus+and+mary ) får vi dette resultatet:
Selskapet Sesam forsøkte i flere år å være en norsk konkurrent til Google. Sesam var ganske gode på søk i norske nettsider, men det er svært kostbart å holde en komplett søkemotor i gang, og eierne tapte hundrevis av millioner før de måtte gi opp. Kvasir har valgt en annen strategi – "If you can't beat them, join them". Kvasir kjøper derfor søketjenester fra Google, noe som betyr at du stort sett får de samme treffene og den samme rangeringen, men i en annen innpakning.

Forsøker vi Yahoo.no ( http://no.search.yahoo.com/search?p=jesus+and+mary ) ser imidlertid ting litt anderledes ut:Vi forsøker enda en. Ask.com ( http://www.ask.com/web?q=jesus+and+mary ) gir dette resultatet:


Ask.com er en av de mindre søkemotorene på verdensbasis, med rundt 5% av markedet. 
Der Google opererer med Pagerank har Ask.com det de kaller ExpertRank, en metode som skal identifisere de mest autoritative sidene på Internett. ExpertRank skal dermed fastslå popularitet blant de som anses for å være eksperter på et emne. Hva som faktisk fungerer best er imidlertid opp til hver enkelt av oss å avgjøre.

Til slutt, Microsofts Bing.com ( http://www.bing.com/search?q=jesus+and+mary )  – søkemotoren som programvaregiganten håper skal kunne konkurrere med Google:Sjekk gjerne de forskjellige søkemotorene med andre søkeord.