Produsere‎ > ‎Skjermopptak‎ > ‎

Videotilbakemelding på studenttekster

Artikkelen er hentet fra nyeundervisningsformer.no, delt med CC-lisensen BY-NC-SA
 
Videotilbakemelding er en motiverende og effektiv måte å gi tilbakemelding på studenttekster. I denne videoen forteller Lars Opdal mer om hvorfor og hvordan det kan gjøres.I sine videotilbakemeldinger går Opdal gjennom studenttekstene og viser med utheving hvilke deler av teksten han kommenterer. Videotilbakemelding gis ofte underveis i en skriveprosess. Her får du se et eksempel på en tilbakemelding gitt til faglærerstudenter ved Høgskolen i Telemark, i forbindelse med at Opdal var ekstern sensor. På den måten kan den summative vurderingen ha en formativ funksjon.

Forskere har funnet at studenter ikke bryr seg om tilbakemeldinger som gis sammen med karakter, men når de gis muntlig er det annerledes, sier Opdal. Studentene er opptatt av tilbakemeldingene og sier at det er nesten som om jeg sitter ved siden av dem og har veiledning, legger han til.

Refleksjonsspørsmål

  • Hva kjennetegner tilbakemeldingene Lars gir?
  • I hvilke sammenhenger kan video egne seg som verktøy for tilbakemelding i ditt fag?

Lære mer?

  • Mathisen, Petter. (2012). Video Feedback in Higher Education – A Contribution to Improving the Quality of Written Feedback. Nordic Journal of Digital Literacy, 7 ER(02).
  • Evans, C. (2013). Making Sense of Assessment Feedback in Higher Education.
  • Hattie, J. and Timperley, H. (2007). The power of feedback.