Produsere‎ > ‎

Skjermopptak


Skjermopptak er opptak av levende bilder av din egen dataskjerm, ved hjelp av et program som lytter på skjermsignalet. De fleste programmer for skjermopptak kan også ta opp lyd fra mikrofon, samt systemlyden fra datamaskinen. Slik opptak kan gjerne publiseres som podcaster.

Presentasjonsteknikk
Ofte vil du med fordel kunne benytte en vanlig presentasjon som grunnlag for et skjermopptak. I slike tilfeller blir det ekstra viktig å tenke gjennom at presentasjonen fremstår som ryddig, med minst mulig "visuell støy".


Hvorfor lage skjermopptak


Skjermopptak er nyttige i mange sammenhenger, spesielt dersom du har behov for å vise hvordan man går gjennom en spesiell prosedyre på skjermen, f eks ved bruk av en bestemt programvare. Samtidig kan skjermopptak også være en svært effektiv måte å gi tilbakemelding på. 

  • De som underviser kan benytte skjermopptak for å gi tilbakemelding på visuelle og/eller skriftlige arbeider. 
  • Studenter kan bruke skjermopptak for å gi en mer medierik presentasjon, knyttet til en oppgaveinnlevering eller en fremføring.
    Spesielt nettstudenter kan med fordel benytte skjermopptak for å forklare et konkret problem til læreren - forutsatt at sanntids skjermdeling ikke er praktisk mulig.

Skjermopptak er ofte tidsbesparende i forhold til mange andre presentasjonsteknikker. Det går vanligvis langt raskere å forklare noe på denne måten, sammenlignet med dersom en skal formulere en forklaring skriftlig. Sjansene for misforståeler blir også ofte mindre.


Spesielt ved nettstudier er skjermopptak en måte å gjøre tilbakemelding mer personlig. Det holder også på oppmerksomheten på en annen måte enn hva en oppnår ved tilbakemelding i form av skrevet tekst. Koblingen mellom det visuelle og det auditive oppleves som tydelig: en ser klart hva som kommenteres, samtidig som en hører på en tilbakemelding og /eller forklaring.


Skjermopptak kan distribueres via videodelingstjenester, som Vimeo og YouTube, og egner seg særlig godt til nettbasert undervisning.


Pedagogisk bruk

Petter Mathisen ved UiA forteller her om hvordan han har brukt skjermopptak for å gi tilbakemelding til studentene. Han kan vise til meget gode tilbakemeldinger fra studentene, en erfaring han deler med flere som benytter lignende metoder.