Produsere‎ > ‎

Sikkerhet


Det aller meste av det som finnes på nettet fører ikke til noen spesielle problemer, men det kan oppstå situasjoner der du kommer over nettsider som på ulike vis inneholder informasjon og/eller funksjoner som er problematiske. Dette kan være alt fra personer som oppterer med uredelige hensikter, fra bøller, via svindlere til overgripere. Det kan også være programvare som kan skade maskinen din og/eller ha til hensikt å fange opp sensitiv informasjon.

Hvilke tiltak du bør iverksette avhenger av hva du kommer ut for:

Upassende innhold
Hvilke nettsider vi velger å besøke er til syvende og sist den enkeltes valg og ansvar. For voksnes del handler dette ofte om bevisste valg.

Juridisk 
Internett er en arena hvor vi alle har stor frihet. Det betyr også at vi kan oppføre oss på en måte som kommer i konflikt med andre personers rettigheter. Dette kan f eks være knyttet til opphavsrett til innhold og programvare, men også personrettslige forhold, som blant annet handler om hvordan vi omtaler og snakker til hverandre på nettet.

Økonomisk 
Vi gjør stadig oftere økonomiske transaksjoner på nettet. Det gjelder å være litt forsiktig, for dersom du opptrer uaktsomt kan dette få økonomiske konsekvenser for deg.

Privatliv 
Du kan bli forsøkt lokket til å utlevere annen privat informasjon. Personlig informasjon slik som eget navn, adresse, alder, kjønn og familiedetaljer bør du alltid være skeptisk til å gi fra deg. I noen sammenhenger kan det være lurt å opptre anonymt. Husk bare at du oppfører deg skikkelig også i slike sammenhenger. Muligheten til å være anonym er noe en ikke skal misbruke.

Teknologisk
Virus, ormer, zombier, trojanske hester osv. De potensielle truslene er mange, og kan komme ned på maskinen din på mange forskjellige måter, f eks ved at du laster ned et vedlegg til en epost, eller via skult kode på et nettsted du besøker.
 • Kredittkortsvindel og phising
 • Spor på PC og brannmur
  Teknologirådet om hvordan elektronisk kommunikasjon i mange sammenhenger etterlater elektroniske spor, også lokalt på brukerens eget terminalutstyr, i tillegg til rundt om hos operatører, tjenesteleverandører og andre.

Hva bør du gjøre?

Du bør ha et bevisst forhold til hvordan du bruker ulike netttjenester. På mage måter handler det om å ta forholdsregler som minner om de vi bør ta når vi er i våre fysiske omgivelser. Nye steder bør vi nærme oss med litt økt oppmerksomhet, og personer vi ikke kjenner kan vi møte med vennlighet, samtidig som vi tar med oss en sunn skepsis knyttet til eventuelle tilbus og forslag som blir presentert.

 • Lag deg gjerne din egen huskeliste for hva du bør sjekke før du gir fra deg personopplysninger.
  Generelt bør du være svært restriktiv med å gi fra deg personopplysninger. 
 • Aldri gi fra deg passordene dine, og ikke bruk det samme passordet mange steder.
  Det siste synder alle mot uansett, men skill mellom kritiske passord og de som kanskje ikke er så farlige. Husk imidlertid at mange tjenester kan være koblet til hverandre. F eks kan en enkelt tjeneste ha tilgang til brukernavn og passord til andre tjenester, som du har sagt ja til at skal kobles sammen. 
 • Vær skeptisk til de som driver en nettjeneste, der du må gi fra deg opplysninger, fra en usikret server.