Produsere‎ > ‎Lydopptak‎ > ‎

Redigere lyd med Audacity


Programmet Audacity er gratis og kan lastes ned her: http://audacity.sourceforge.net/

Du kan spille inn lyd, direkte i Audacity, ved å trykke på den røde "record"-knappen.Endre samplingsfrekvens

(f eks 44,1 kHz) og bitrate (f eks 16 bit) ?

Velg Audacity og Preferences i toppmenyen:
Dette er de verdiene som Audacity benytter når programmet skal eksportere den ferdige lydfilen.

Forsterke lydenVelg hele klippet (Ctrl - A). Trykk så på Effect og Amplify i toppmenyen.
Følgende dialogboks kommer opp:
Det kan hende du må forsøke deg litt frem. Husk at dersom du har flere klipp må du forsøke å få noenlunde samme nivå på alle klippene.

Resultatet kan bli noe a la dette:
Vi kan imidlertid forsterke deler av klippet ytterligere ved å velge et annet verktøy:
Vær imidlertid oppmerksom på at når vi hever nivået i en del av klippet, så endrer lydstrekket karakter.

Mikse to lydspor

Legg til en lyd i et nytt spor ved å velge Project og Import audio fra toppmenyenVi kan tone ut (fade ned) en lyd ved å markere slutten av lyden og deretter Effect og Fade out fra toppmenyen.


Aller først må vi legge inn stillhet i den delen av klippet som nå ikke inneholder noe lydinformasjon - dvs den lysegrå delen til høyre.


Klikk deg inn på slutten av klippet og velg Generate  og Silence fra toppmenyen. Velg deretter hvor lenge stillheten skal vare.

Deretter kan vi kopiere og lime inn en lyd der vi vil ha den:Justere nivåer

Problemstillingen er knyttet til to lydstrekk med forskjellig nivå, som vi ønsker å tilpasse bedre til hverandre.


Punktene nedenfor henviser til nummereringen i skjermdumpet ovenfor. Det øverste lydsporet inneholder en kommentarstemme, mens det nederste er en miljølyd:

  1. Miljølyden tones langsomt inn
  2. og når sitt høyeste nivå rett for en pause i kommentaren.
  3. Kommentaren fortsetter og miljølyden justeres
  4. Intervjuobjektet kommer inn på lydsiden. I de to øverste lydsporene ser vi på det grå feltet at nivået er trukket betydelig ned (til høyre) sammenlignet med kommentarstemmen (til venstre). Dette er gjort fordi lydnivået i intervjuet i utgangspunktet lå mye høyere enn kommentarstemmen.

Eksportere det ferdige lydstrekket

Husk å lagre prosjektet dersom du vil jobbe videre med det. Deretter er det klart for å eksportere lydstrekket:
Finne lydstrekk via CCMixter

Nedenfor har jeg valgt fanen for rene vokalstrekk (http://ccmixter.org/view/media/pells) og sortert disse slik at listen inneholder verk med lisensen CC-BY (Navngivelse). Her kan jeg lytte på de ulike lydsporene ved å klikke på det lille høytalerikonet.
Når jeg finner et lydspor som jeg tror kan egne seg trykker jeg på tittelen og kommer til en detaljvisning – f eks http://ccmixter.org/files/mykleanthony/29576