Produsere‎ > ‎Lydopptak‎ > ‎

Podcast


Podcasting er en sammenslåing av ordene iPod og kringkasting (broadcasting). Det betegner en måte å publisere lyd- eller videoopptak på Internett, som brukerne kan abonnere på ved hjelp av webfeeder. Nettleserne Opera, Firefox og Safari har RSS-leser innbygd og viser linker til podcastene. Det finnes et stort utvalg medieavspillere som kan åpne lyd- og videofiler direkte fra weben.

Begrepet «podcast» ble opprinnelig brukt for å beskrive «lyd-blogging». I dag brukes begrepet i en videre forstand, og det er ikke uvanlig å bruke “podcast” om alle typer nedlastbare lyd- og videofiler. Noen snakker imidlertid om “podcast” når det gjelder lyd, og skiller dette fra “video podcast”.


I begge tilfeller skiller podcast seg fra streaming, hvor brukeren må være på nett for å kunne bruke en mediefil. Vi kan imidlertid fint bruke de samme teknikkene for å lage mediefiler som vi gjør tilgjengelig kun for streaming, f eks dersom vi legger en videofil på YouTube.


Legger vi den mer tekniske definisjonen litt til side kan vi nærme oss podcast med utgangspunkt i hvordan disse produseres og brukes. Min forståelse av podcast er da:

 1. Mediefiler av relativt kort varighet – sjelden mer en 15 minutter)
 2. Enkle produksjoner – vanligvis produsert ved hjelp av enkelt utstyr
 3. Poengterte – handler om ett, eller noen få beslektete tema


Podcaster kan brukes på mange forskjellige måter i undervisningen:

 1. Det vanligste er kanskje opptak av forelesninger, til studenter som har vært fraværende og/eller for repetisjon
 2. Opptak av læreboktekst slik at studentene kan repetere teksten mens de er på farten.
  NB! Som undervisere kan vi ikke lage slike podcaster til våre studenter. Dette vil være brudd på opphavsretten. Men studentene kan selv gjøre det, go dele filene mellom seg. Dette vil være privat bruk.
 3. Sammendrag av læreboktekster. Dersom en parafaraserer det meste av teksten, kan en gjengi deler som direkte sitat. I slike tilfeller kan underviseren lage podcaster som oppsummerer dt skriftlige lærestoffet.
 4. Studentene kan gjøre opptak underveis i et prosjekt, i form av en logg eller refleksjonsnotat
 5. Podcast kan brukes i språktrening for å forbedre uttalen
 6. Stdenter og/eller undervisere kan lage reportasjer fra ekskursjoner og lignende
 7. osv


Lydopptak har den store fordelen at de er relativt enkle å høre på, mens en gjør noe annet. For materiale som er ment å lyttes til i sin helhet kan lydopptak derfor være en god løsning. Problemet med lydfiler er at de ikke kan “skumleses”. Ser vi på eksemplet nedenfor, en 103 minutter lang lydfil, er det ikke noe som forteller oss hvorvidt denne er interessant for oss, eventuelt hvilke deler som er spesielt interessante. Denne svakheten ved lydmediet kan vi til en viss grad avhjelpe ved å publisere filene på nett, f eks med SoundCloud, og legge inn kommentarer på utvalgte steder i lydfilen.

Hvor kan jeg publisere podcasten?

UIOs nettsider nevnes er fire forhold som i stor grad er avgjørende for hvor du skal lagre og publisere opptakene: 1 Filstørrelse 2. Opphavsrett 3. Målgruppe 4. Avspilling på iPod, MP3 spiller eller tilsvarende.

1. Filstørrelse
Videofiler kan bli store, og da bør de streames. Youtube fikser dette svært bra, og tjenesten er gratis. Lydfiler er som regel ikke så store, og krever derfor normalt ikke en streaming server. 

Ved streaming kan ikke filen lastes ned direkte. Den kan i utgangspunktet kun spilles av mens mottakeren er koblet til nettet. Ønsker du at studentene skal ha opptaket med på sin MP3-spiller (iPod eller telefon), kan du ikke streame den.

2. Opphavsrett
Dersom opptaket inneholder materiale hvor du ikke har avklart rettigheter bør du forhøre deg om dette. Som et minimum bør du lagre og publisere podcasten på et passordbeskyttet område hvor kun dine studenter har adgang.

UiO har egne nettsider med veiledning og råd om opphavsrett. Del rett er en egen ressursside om opphavsrett i regi av Norgesuniversitetet.

3. Målgruppe
Hvem ønsker du at skal ha tilgang. Ønsker du at podcasten skal være fritt tilgjengelig, eller om du vil passordbeskytte den. I sistnevnte tilfelle kan lydfiler lagres på læringsplattformen. Videopodcaster kan legegs på Youtube eller via Office Mix (om du bruker Mix) – her kan du velge om filen skal være privat, delt med en hemmelig link eller ligge åpent. Hemmelig link ("unlisted") er gjerne det beste alternativet på Youtube, dersom du ikke ønsker størst mulig spredning. I Office Mix kan du velge å begrense visningen til de som befinner seg innen egen organisasjon.

4. Avspilling på MP3-spiller eller tilsvarende.
Dersom du ønsker at mottakerne skal kunne ta med seg opptaket, da må du velge et filformat, som lar seg overføre til slike bærbare avspillere. MP3 for lyd og MP4 for video er i utgangspunktet gode valg. I tillegg må filen lagres slik at den kan lastes ned.

Du kan lagre en fil på Google Disk eller Microsoft Onedrive og dele filene derfra.
I Onedrive er det en egen mappe for filer du deler offentlig:


I denne mappen kan du så sette rettigheter på den aktuelle filen. En fin funksjon her er at du også kan velge hvor lenge linken skal være gyldig. En MP3-fil kan dermed lastes ned via en link som denne:


iTunes benyttes bl a av UiS. Selve lydfilene må imidlertid lagres på institusjonens egen server (http://podcast.uis.no/). iTunes er kun en distribusjonskanal.

Detaljvisning i iTunes. Dette er egentlig websider, men som tvinges til å åpne i programmet iTunes. Muligens greit for de som har programmet, men problematisk i undervisningssammenheng. En løsning må derfor bli ala det UiS har gjort, der de også tilgjengeliggjør en oversikt over filene via egne websider.