Produsere‎ > ‎Finne informasjon‎ > ‎Søkestrategier‎ > ‎

Valg av søkeord


Alle søk begynner med et begrenset utvalg søkeord. Tenk gjennom hva som kan være gode ord og begreper du kan søke etter. 

For å finne fram til gode søkeord kan du stille deg spørsmål som:
  • Finnes det synonymer eller lignende begreper
  • Vurder søk på forskjellige språk
  • Er søkeordene generelle eller spesielle
  • Pass på at søkeordene er riktig skrevet

Kombinere søkeord

Les mer om dette under Søketeknikker – boolske operatorer

Fritekstsøk

Når du søker i fritekst vil du få treff på ord fra hele databasen, noe som gjerne gir en svært kompleks treffliste. Fritekstsøk vil ofte gi for mange og upresise treff, men kan være egent for innledende grovsøk i tilfeller der du raskt vil orientere deg på et emneområde.

Emnesøk

Mange spesialiserte
databaser inneholder informasjon som er velstrukturert, der det er lagt inn standardiserte emneord for å beskrive innholdet. 
Ofte vil du kunne finne en indeks over de aktuelle emneordene. Disse vil ofte være fagspesifikke, slik at denne typen søk ikke er like nyttig for en som forsøker å orientere seg på et, for vedkommende, nytt fagområde.

Et beslektet eksempel vil være søk som er begrenset til et bestemt felt i en database. Dette kan være søk på forfatter, ved å begrense søket til forfatterfeltet, eller kombinere søk i flere felter. Dette kan vi kalle et finsøk.