Produsere‎ > ‎Finne informasjon‎ > ‎Søkestrategier‎ > ‎

Grovsøk


Grovsøket er første fase av selve søkeprosessen, som begynner med at du finner noen søkeord.

Grovsøket er et orienterende søk der du begynner å lete etter den informasjonen du trenger. Ofte vet du ikke helt spesifikt hva du leter etter, og det er derfor viktig å kunne endre strategi og søkeord underveis. Det er også vesentlig å lagre referanser til det du finner. Selv søketreff som ikke fører fram til et endelig resultat, kan komme til å bli relevante på et senere tidspunkt. Evnen til å orientere seg på nettet handler i høy grad om å kunne lagre og gjenfinne informasjon.


En systematisk fremgangsmåte innbærer at du:


  1. Noterer hvilken type informasjon som løser ditt behov?
  2. Hvilke kilder er mest aktuelle og hvorfor?
  3. Hva er viktige søkeord - bruk gjerne flere språk, ikke kun norsk
  4. Ta vare på det du finner - bruk bokmerketjenester 


Når du skal foreta et orienterende grovsøk vil det nesten alltid være best å begynne med de store søkemotorene. Selv om ikke Google indekserer alt er dette gjerne det beste stedet å begynne. Wikipedia eller andre nettleksika kan også være et sted å begynne når du er ute etter mer generell informasjon om et tema.


Du kan også gjøre søk i tjenester som folk benytter for å formidle linker. Bokmerketjenester, mikroblogger som Twitter og sosiale nyhetstjenester som Reddit, vil alle kunne være utgangspunkt for grovsøk. Her kommer det absolutt an på hvilket tema du søker informasjon om. Trenger du den siste oppdaterte informasjonen kan disse tjenestene være nyttige. Det koster heller ikke noe å legge ut et spørsmål på Twitter og Facebook - rett som det er kan du få gode svar, som leder i retninger som du selv ikke har tenkt på.


Grovsøket innebærer at du raskt leser gjennom artikler som du finner interessante. Ikke fordyp deg i detaljer, men skum gjennom tekstene slik at du kan revidere søkene dine med søkeord som du ikke kom på da du begynte søket.

Det er alltid  lurt å ha en strategi for hvordan du skal ordne den informasjonen du finner. Dette kan du gjøre med en bokmerketjeneste, ved å poste notater og sitater i en blogg eller ved å opprette et tekstdokument der du samler notater og linker. Her kan du også lagre linker til søk du gjør i løpet av prosessen.


På mange områder finner du de beste kildene i bøker. Dette er nødvendigvis den mest oppdaterte informasjonen, men den er ofte grundigere og inneholder gode referanselister. Referanselister er nyttige som utgangspunkt for videre grovsøk.


Et sted å begynne for å søke i skriftlige kilder er nasjonalbibliotekets nettsider.http://www.nb.no/nbsok/advanced_search


Hvilke kilder du velger å begynne med vil avhenge av dine forkunnskaper og behov. Innenfor akademiske felt vil det være viktig å skaffe seg grunnleggende innsikt i hva som er de sentrale teoriene på fagfeltet. Hvem er sentrale forskere på området, og i hvilken grad er disse forskerne enige? Ofte finner du de lettest tilgjengelige sammenfatningene av nyere forskning i norske masteroppgaver og doktoravhandlinger. Mange av disse er lagt ut i digital form og du kan finne de via BIBSYS og de spesielle tjenestene Cristin (Current Research Information SysTem In Norway) og Nora (Norwegian Open Research Archive).

Dersom du er avhengig av å finne helt grunnleggende informasjon om et tema, før du går i gang med å samle mer spesifikk informasjon, vil det gjerne lønne seg å begynne med oppslagsverk, på papir og nett. Store Norske leksikon kan være en mulighet, men du oppdager raskt at Wikipedia som oftest inneholder flere linker. Mange av Wikipediartiklene er svært gode, men du skal kjenne temaet godt før du eventuelt velger å referere Wikipedia direkte. Kildehenvisningene på Wikipedia kan imidlertid være et utmerket utgangspunkt for videre søk, samtidig som du kan plukke opp supplerende søkeord i artiklene.


Husk at grovsøket ikke skal gi deg en fullstendig oversikt, men det skal legge grunnlaget for videre søk, og sette temaet inn i en sammenheng. På et tidspunkt setter du strek for grovsøket, oppsummerer hva du har funnet, og går i gang med finsøk. Prosessen er imidlertid ikke enveis - du kan senere komme til å finne informasjon som gjør at du ser temaet i et nytt lys, slik at du velger å gå tilbake til nye grovsøk. Vær imidlertid oppmerksom på at du kan finne mye som er spennende, uten at det er vesentlig for akkurat det behovet du skal oppfylle. Kikk alltid tilbake og ha fokus på hva som er viktig for å løse det konkrete behovet du har.