Produsere‎ > ‎Finne informasjon‎ > ‎Søkestrategier‎ > ‎

Finsøk


Når du har gjennomført et grovsøk sitter du gjerne igjen med en rekke artikler, samt noen stikkord og navn på folk med innsikt i fagfeltet. Resultatet av grovsøket er imidlertid en oversikt, og i mindre grad spisset inn mot det spesifikke problemet du skal løse.

Jmf søkepyramiden er første fase i finsøket å bestemme hvilke ressurser du vil konsentrere deg om. Dette kan være fagspesifikke databaser og/eller nettsteder, og primærkilder som bøker og artikler. Her handler det om å snevnre betydelig inn, slik at du kan konsenterere deg om informasjon med høy relevans.

Nedenfor ser du en video, som viser noen ulike metoder for hvordan du kan arbeide med kombinasjoner av grovsøk og finsøk:


Jeg leter her etter informasjon om hvorvidt noen har skrevet om fenomenet “commonplace books” og hypertekst, i en mediehistorisk setting. Dette er dermed relativt fagspesifikt, men eksemplet er likevel illustrerende. 

Jeg begynner med to søkeord “Landow” og “commonplacing” ut fra kunnskaper jeg allerede har og den sammenhengen jeg søker informasjon i. Jeg får opp en rekke søketreff som jeg så raskt går gjennom. Interessante treff tar jeg vare på jeg ved hjelp av bokmerketjenesten Delicious.

Et stykkenede på trefflisten finner jeg en artikkel (Interactive Reading, Early Modern Texts and Hypertext: A Lesson from the Past), som ser særlig interessant ut. Artikkelen er en mulig kilde i seg selv, men den innholder også en referanse til nevnte Landow. Nærmere bestemt til en bok som jeg kan søke i hos Amazon og i Google books

Gjennom et finsøk i denne boken finner jeg ut at den ikke er relevant i denne sammenhengen, og vender dermed tilbake til artikkelen nevnt ovenfor for å bruke denne som utgangspunkt for videre finsøk.