Produsere‎ > ‎Finne informasjon‎ > ‎Søkestrategier‎ > ‎

Avansert søk med Google


Google har ganske gode hjelpesider for søk. Her skriver de blant annet om operatorer:

   
Søk etter et nøyaktig ord eller uttrykk 
"søkeord"
Bruk doble anførselstegn for å søke etter et nøyaktig ord eller nøyaktige ord i en bestemt rekkefølge, uten vanlige forbedringer som alternative stavemåter og synonymer. Dette alternativet er nyttig når du søker etter sangtekster eller en setning fra en bok. 
[ "en himmel full av stjerner" ]

Tips: Bruk bare dette hvis du leter etter et svært presist ord eller uttrykk, ellers utelukker du nyttige resultater.

Utelukke et ord 
-søkeord
Legg til en bindestrek (-) foran et ord for å utelukke alle resultater som inneholder dette ordet. Dette er spesielt nyttig for synonymer som for eksempel bilmerket Jaguar og dyret jaguar.      
[ jaguar hastighet -bil ]      

Tips: Du kan også utelate resultater basert på andre operatører, som å utelukke alle resultatene fra et bestemt nettsted.       
[ pandaer -site:wikipedia.org ]  

Inkluder liknende ord
~søkeord
Normalt kan synonymer erstatte noen ord i det opprinnelige søket. Legg til et tilde-tegn (~) rett foran et ord for å søke etter dette ordet og enda flere synonymer.      
[ ~matfakta ] inkluderer resultater for «ernæringsfakta»  
Søk på et bestemt nettsted eller domene 
site: søkeord
Inkluder «site:» for å søke etter informasjon på et bestemt nettsted, som all omtale av «olympiske leker» på VG Nett.      
[ olympiske leker site:vg.no ]      

Tips: Søk også på et spesifikt toppnivådomene som .org eller .edu, eller nasjonalt toppdomene som .de eller .jp.       
[ olympiske leker :.no ]  

La Google «fylle ut tomrommet»
søkeord * søkeord
Bruk en asterisk (*) i et søk som en plassholder for eventuelle ukjente eller «jokertegn»-ord. Bruk med anførselstegn for å finne varianter av den nøyaktige frasen eller for å huske ord midt i en setning.       
[ "den skal tidlig * som god * skal bli" ]  
Søk etter ett av ordene 
søkeord OR søkeord
Hvis du vil søke etter sider som kan inneholde bare ett av flere ord, kan du ta med OR (med store bokstaver) mellom ordene. Uten OR viser resultatene normalt bare sider som inneholder begge søkeordene. Du kan gjøre dette ved å plassere symbolet | mellom ordene.      
[ olympiske leker sted 2014 OR 2018 ]      

Tip: Sett fraser i anførselstegn for å søke etter en av flere fraser.       
[ "VM i fotball 2014" OR "olympiske leker 2014" ]  

Søk etter et tallområde 
tall..tall
Skill tallene med to punktum (uten mellomrom) for å se resultater som inneholder tall i et bestemt tallområde, som datoer, priser og målinger.      
[ kamera $50..$100]       

Tips: Bruk bare ett tall med de to punktumene for å angi et maksimaltall eller et minimumstall.       
[ VM-vinnere ..2000 ]