Produsere‎ > ‎Finne informasjon‎ > ‎

Søkestrategier


Strategi handler om systematikk og at du nærmer deg et problem fra et klart definert utgangspunkt. Du må vite hvor du er (faglig sett) og ha en noenlunde klar formening om hvor du skal bevege seg.

 • Du må ha en klar ide om hvor du vil søke.
  - i hvilken type kilder forventer du å finne den beste informasjonen
    
 • Du må avgrense hva du søker etter
  - noter et utvalg søkeord
  - i hvilken sammenheng leter du etter informasjon
   
 • Du må holde fokus på det problemet du skal løse
  - mye er interessant, men likevel av lav relevans

 • Du må legge igjen spor
  - finn notatteknikker som passer for deg, slik at du kan finne tilbake til informasjon du kommer over

Søkepyramiden 

Søkepyramiden illustrerer den videre søkeprosessen, der du går bredt ut med et innledende grovsøk, vurderer søkeord, definerer og gjennomfører finsøk, før du sitter igjen med konkrete funn: