Produsere‎ > ‎

Finne informasjonIllustrasjon: Denis Fadeev, CC BY-SA 3.0
Det å ha tilgang til å gjøre seg nytte av informasjon, via datamaskinen, blir i stadig større grad en forutsetning for aktiv samfunnsdeltagelse. Dette understrekes i Menneskerettighetserklæringen artikkel 19 der det står: "Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser."


Legg merke til at retten til å kunne søke etter og motta informasjon er like viktig som retten til å kunne si det en mener. 

Finne informasjon gjennom nettsøk

Å være i stand til å finne innhold på nett eller via nettjenester vil hele tiden være knyttet til en forståelse av innholdet. Effektive søk er en prosess der en ut fra et utgangspunkt sirkler seg inn mot et mindre utvalg kilder. I løpet av denne prosessen gjelder det å ha en søkestrategi.

Dersom en ikke har en helt klar oppfatning av hvilken informasjon en ser etter er det lurt å begynne med et orienterende grovsøk. Dette vil selvsagt avhenge av hvilke forkunnskaper du har, men formålet med et slikt søk vil være å finne informasjon som dekker det aktuelle temaet i stor bredde. Du bør raskt tenke gjennom valg av søkeord.

Når du har orientert deg tilstrekkelig innenfor temaet kan du bevege deg over i fasen der du vurderer mulige finsøk. Dette innebærer både mer spesifikke søkeord, og at du benytter søk med kombinasjonsord for å begrense resultatene. I denne fasen beveger du deg gjerne bort fra de store søkemotorene og benytter med spesialiserte søketjenester.

Hvilken metode du velger for å lagre informasjonen du finner vil avhenge av hvor grundig du har behov for å gå til verks. Interessante linker som du finner nærmest i forbifarten kan lagres med en bokmerketjeneste. Linker som du skal benytte i forbindelse med en mer omfattende oppgave vil du gjerne legge i et tekstdokument eller blogge i tillegg. De forskjellige metodene kan med fordel utfylle hverandre.