Produsere‎ > ‎

Digitale spor


I Norge har i praksis alle som ønsker det tilgang til Internett, som er et verdensomspennende informasjonssystem hvor en både kan legge ut og finne alle typer informasjon. De fleste bruker nettet flere ganger hver eneste dag, og vi har som utgangspunkt at vi fritt kan søke, motta og meddele det vi måtte ønske.

Det er imidlertid en rekke forhold som påvirker våre muligheter til å finne og dele informasjon. For det første er ressursene fremdeles ujevnt fordelt mellom ulike deler av verden. I Europa, Nord-Amerika og deler av Asia er antallet med Internett-tilgang svært høyt, mens det er langt lavere i deler av Asia, i Sør-Amerika, Oseania og Afrika. Det å ha tilgang til nettet trenger heller ikke å være nok. Greatfirewallofchina.org lar deg sjekke om en nettside blokkeres av kinesiske myndigheter.

I noen land, med Kina som det desidert største, blir deler av nettrafikken direkte sensurert. Dette gjelder særlig nettsteder som lar personlige ytringer kommer fritt til orde, slik som blogger, sosiale nettsteder og tjenester for å dele bilder og videoer.


Men dette skjer på den andre siden av jorden, det gjelder vel ikke oss? Kanskje ikke i dag, men det skal ikke så veldig mye til før vi kan oppleve noe som ligner. Filtre som installeres på skoler, biblioteker og i private hjem har i prinsippet den samme funksjonen: de blokkerer innhold som noen ikke ønsker at andre skal få tilgang til. I noen sammenhenger er kanskje dette greit, men andre ganger er det svært problematisk. 


Les også: Hvem kontrollerer filtrene


Det er ikke så vanskelig å se for seg scenarier der vi faktisk må være oppmerksomme på hvordan vi går fram. Tenk deg for eksempel at du skal jobbe med en kritisk artikkel som tar for seg samfunnesmessige betente forhold, der du er i kontakt med mennesker som har begått, eller kan komme til å begå lovbrudd. 


Her skal vi ikke gå inn på alle de etiske og juridiske sidene, men vi kan uansett ha godt av å vite litt om de digitale sporene vi legger igjen. Se for eksempel litt om hva søkemotoren kan vite om deg.