Produsere‎ > ‎

Digitale fortellinger
En digital fortelling er en kort multimediafortelling med utgangspunkt i erfaringer eller opplevelser fra den som lager fortellingen sitt eget liv. Fortellingen handler som regel om noe som er viktig for fortelleren: en hendelse som endret retningen på livet, en ting som det er knyttet spesielle minner til, en person osv. Fortellingen kan også være en morsom anekdote eller refleksjon over noe i dagliglivet.

En digital fortelling består vanligvis av et lydspor (oftest lest inn av fortelleren selv) illustrert med bilder (som oftest private), og noen ganger illustrasjoner, tegninger, animasjoner og/eller video. Det er fortelleren selv som velger ut materiale, skriver manus og setter det hele sammen ved hjelp av enkel programvare.

Digitale fortellinger har tradisjonelt sett vært bildefortellinger i kombinasjon med lyd (både egen fortellerstemme og bakgrunnsmusikk). Men vi bør ikke la oss villede av betegnelsen "digital". Det grunnleggende ved digitale fortellinger er ikke den digitale teknologien, men det å fortelle sine historier, og lytte til det andre har å fortelle.

Sjangeren stiller også krav til å formidle historien i en konsentrert form: lengden er som oftest bare et par-tre minutter. Du kan imidlertid fortelle mye i løpet av noen få minutter. Blir filmene lengre øker sjansene for at de mister intensitet. 

Dramaturgien må uansett være effektiv, og fortellingen må ha et klart og enkelt fokus. Mye kan for eksempel formidles gjennom å fortelle med utganspunkt i en gjenstand eller et bilde.
I dette eksemplet får vi en relativt kronologisk fremstilling, der en sterk historie om fortellerens oldefar brukes som inngang til å fortelle noe om viktigheten av arkiver.
Dette eksemplet gjør spennende grep i introduksjonen. Fortellerstemmen presenterer oss for en rekke spørsmål. Selv den tørre faktainformasjonen vris i en retning som vekker nysgjerrighet.
Se en grundig gjennomgang av "Bobby is in Town"

Se også den digitale fortellingen "Professor i olivin" er laget av Janne Tryving Harlem, og andre eksempler fra UiO.

Kilder

 1. Digitale fortellinger, Wikibooks
  https://no.wikibooks.org/wiki/Digitale_fortellinger
   
 2. A Guide to Digital Storytelling www.bbc.co.uk/wales/audiovideo/sites/about/index.shtml
   
 3. Bruner, Jerome (1991). The Narrative Construction of Reality. Critical Inquiry, 18:1, 1-21. 
  http://www.semiootika.ee/sygiskool/tekstid/bruner.pdf 

 4. Core methods (2012). Center for Digital Storytelling.
  web.archive.org/web/20120102153910/http://www.storycenter.org/coremethod.html 

 5. Digital storytelling in the classroom
  http://download.microsoft.com/download/D/F/0/DF087781-EDEF-45E1-9FAA-18FE7CD1E7E3/digitalstorytellingebook.pdf 

 6. 7 Elements of Digital Storytelling. http://atr.k12.hi.us/tutorials/tutorials/digstory/elements.htm.
   
 7. History (2012). Center for Digital Storytelling.
  http://www.storycenter.org/history/

 8. Lambert, Joe (2010). Digital Storytelling Cookbook. Berkeley: Digital Diner Press
  web.archive.org/web/20101228225156/http://www.storycenter.org/cookbook.pdf

 9. Meadows Daniel (2012). Adventures of a documentarist. Photobus.
  http://www.photobus.co.uk/?id=534 

 10. Workshop Process & Agenda (2012). Center for Digital Storytelling.
  http://web.archive.org/web/20111012213256/http://www.storycenter.org/process.html 

 11. http://transom.org/features/audio/

Se også

Her finner du en oversikt over ulike artikler på wikibøker og wikipedia som dekker digitale fortellinger som tema.

 1. Innledning om digitale fortellinger (Wikibøker)
  https://no.wikibooks.org/wiki/Innledning_om_digitale_fortellinger 

 2. Eksempler på digitale fortellinger i skolefag (Wikibøker)
  https://no.wikibooks.org/wiki/Digitale_fortellinger_i_skolefag 

 3. Den digitale fortellingens didaktikk (Wikibøker)
  https://no.wikibooks.org/wiki/Den_digitale_fortellingens_didaktikk 

 4. Digitale fortellinger og ulike pedagogiske tilnærminger (Wikibøker)
  https://no.wikibooks.org/wiki/Digitale_fortellinger_og_ulike_pedagogiske_tiln%C3%A6rminger 

 5. Tips om hvordan lage en digital fortelling (Wikibøker)
  https://no.wikibooks.org/wiki/Hvordan_lage_en_digital_fortelling 

 6. Vurdering av digitale fortellinger på studiet IKT for lærere
  https://no.wikibooks.org/wiki/Vurdering_av_digitale_fortellinger_p%C3%A5_studiet_IKT_for_l%C3%A6rere 

 7. Digitale fortellinger og grunnleggende ferdigheter
  https://no.wikibooks.org/wiki/Digitale_fortellinger_og_grunnleggende_ferdigheter 

 8. Definisjon av digitale fortellinger (Wikipedia)
  https://no.wikipedia.org/wiki/Digitale_historier 

 9. Oversikt over begreper knyttet til bruk av multimodale virkemidler i digitale fortellinger (Wikipedia)

 10. Eksempler på digitale fortellinger (Wikibøker)
  https://no.wikibooks.org/wiki/Eksempler_p%C3%A5_digitale_fortellinger 

 11. Avsluttende refleksjoner om digitale fortellinger (Wikibøker)
  https://no.wikibooks.org/wiki/Avsluttende_refleksjoner_om_digitale_fortellinger 
Ċ
Jon Hoem,
5. apr. 2020, 05:16