Produsere‎ > ‎Bruk av video‎ > ‎

Skjermopptak med Screencast-o-matic


Oppdatert 20. mars 2020

Det finnes en rekke programmer for skjermopptak, som lastes ned på maskinen din. Disse har gjerne flere muligheter, og kan gjøre opptak i bedre kvalitet sammenlignet med webbaserte verktøy. Fordelen med de webbaserte verktøyene er at de kun krever en nettleser for å fungere. 

De grunnleggende prinsippene for hvordan skjermopptak fungerer vil imidlertid være de samme som for alle verktøyene.

Videoen til høyre forklarer prinsippet for bruk av Screencast-o-matic – merk at dette er en video som er noen år gammel og avviker dermed noe fra skjermbildene gjengitt nedenfor.

Webbaserte verktøy for skjermopptak

Selv om de webbaserte programmene foreløpig ikke kan konkurrere fullt ut med desktop programmene, så har de sin styrke i plattformuavhengighet, umiddelbarhet og enkelhet.

Skjermopptak som skjer via nettleseren utnytter imidlertid ikke maskinen din like godt som dedikerte programmer, som du laster ned og kjører direkte på maskinen din. I praksis betyr det at de fleste skjermopptak i nettleseren blir gjengitt med et lavere antall bilder i sekundet. Det betyr at dersom du skal ta opp deler av skjermen der det vises video, så vil ikke disse verktøyene fungere særlig godt. Da er et nedlastet program løsningen. Til opptak av aktivitet på vanlige websider mm er imidlertid de nettbaserte skjermopptakerne egnet.

Noen av disse svakhetene kan løses ved å laste ned videofilene med skjermfangst, deretter importere, redigere og behandle dem i et eget videoredigeringsprogram.

Screencast-o-Matic


Første gang du besøker nettstedet www.screencast-o-matic.com og trykker på "Launch Free Recorder" blir du bedt om å laste ned en installasjonsfil. Når denne er installert klikker du igjen på 
"Launch Free Recorder" og skjermopptakeren kommer opp.
Screencast-o-Matic er en slags mellomløsning, dvs du laster ned en programsnutt, men må innom nettstedet for å strate denne. Programmet er enkelt, men har flere nyttige funksjoner, inkludert markør og klikk utheving og mulighet for skalering av videoen før nedlasting.

Når du bruker gratisversjonen blir skjermopptaket vannmerket med Screencast-o-Matic logo (ikke med en pro-konto).

Etter at du har klikket på "Launch Free Recorder" på nettstedet starter dette selve skjermopptakeren. Det kommer opp en stiplet line som du kan justere ved å dra i de hvite merekene (i hjørnene og midt på sidekantene). Området inne i denne rammen er det som blir med på opptaket.

Klikk på det blå hjulet og sjekk at du har riktig lydkilde ("Narration") for opptak av stemmen din. Ned gratisvesjon kan du ikke ta opp lyder som spilles av fra selve datamaskinen din. I dette vinduet velger du også om du vil ta opp webkamera. For min egen del bruker jeg nesten alltid bare opptak av skjermen.

Trykk "Rec" og det kommer en kort nedtelling før opptaket begynner.Når du har spilt inn det du ønsker trykker du "Pause". Denne funksjonen kan du også bruke for å ta en pause i opptaket, feks dersom du vil gjøre noen endringer i skjermbildet, for så å gjennopptak opptaket ved å trykke "Rec" igjen. Dersom du er ferdig med opptaket trykker du "Done" og "Save / Upload".

Det er gjerne en fordel å laste ned filen til din egen maskin, i formatene AVI eller MP4. Da har du full kontroll på filene og kan gjøre eventuell redigering før du eventuelt laster resultatet opp til en videodelingstjeneste, som YouTube. Med pro-versjonen kan du gjøre redigering i nettleseren, for så å laste opp resultatet direkte.

Før du lagrer videoen kan du velge om du vil ha med markøren i den endelige videoen. I en instruksjonsvideo kan det være ønskelig, men ellers er det greit å velge bort "Cursor".Opphavsrett

Når du produserer, gjør opptak, publiserer og deler skjermvideoer og lyd, bør du følge de samme retningslinjene for bruk av opphavsrettsbeskyttet materiale som du ville gjort for andre audio / video-prosjekt. Uautorisert bruk av opphavsrettsbeskyttet materiale er forbudt. I dokumentarproduksjoner vil du trolig kunne påberope deg sitatrett, f eks dersom du er inn på en bedrifts nettsider og dokumenterer noe som du tar opp i produksjonen. Husk at det ikke er snakk om sitat dersom du kun benytter videoen for å illustrere et mer generelt poeng. Det er kun snakk om sitat når diskuterer noe med et formål som er direkte knyttet til det du viser.

Flere programmer