Produsere‎ > ‎Bruk av video‎ > ‎

Skape bevegelse i stillbilderEt av de mest karakteristiske kjennetegnene ved digitale fortellinger er fokuset på å bruke stillbilder, enten det er fotografier eller tegninger. En spesiell teknikk, såkalt 
“Ken Burns Effekt”, blir ofte brukt for å gjøre stillbildene mer levende.


Bruken av bevegelse i stillbilder ble for alvor introdusert av den amerikanse filmskaperen Ken Burns i dokumentarserien  "Civil War" på PBS i 1990. Den amerikanske borgerkrigen foregikk før det fanstes mulighet for opptak av levende bilder, slik at stillbilder var den eneste kilden som kunne dokumentere hendelsene. Stillbildene ble kombinert med brev, dagboksnotater, skjønnlitterære tekster, offentlige dokumenter etc. På denne måten klarte Burns å fortelle om borgerkrigen ut fra den jevne mann og kvinnes perspektiv. Serien ble sendt i ni episoder og ble svært populær.


Å bruke historiske stillbilder var i seg selv ikke noe nytt. Burns’ nyvinning besto i hvordan han valgte, varierte og forflyttet utsnittet og på den måten ledet seerens blikk over bildet. Burns bruker zoom, panorering og tilting for å gi inntrykk av fokus, bevegelse og liv i stillbildene. Han demonstrete dermed at stillbildet har et betydelig potensiale, som går ut over det en kan oppnå med bevegelige bilder. Stillbildet kan fremdeles fanger opp langt flere detaljer enn hva som er mulig med video. 


I et intervju gjort i 2011 argumenterer Burns for at stillbilder gir seerne muligheten til å tenke og reflektere over hva som blir sagt, på en helt annen måte enn bevegelige bilder i form av video. Dette er egenskaper som underbygger bruken av stillbilder i digitale fortellinger:
Effektene kan anvendes på svært mange forskjellige måter, for eksempel ved at man begynner med et stort utsnitt  for så å zoome inn på noen elementer i et bilde man ønsker  å fremheve som spesielt interessante. Alternativt kan man starte med det interessante punktet i bildet, dvs et tett utsnitt, for så å utvide motivet slik at sammenhengen kommer til syne. Det er også mulig å panorere (horisontal bevegelse) eller tilte (vertikal bevegelse)for så å stoppe bevegelsen ved den personen man snakker om. Pan og tilt kan også kombineres med zoom.

Et eksempel hvordan “Ken Burns”-effekten kan brukes.


I de enkleste programmene setter du utsnitt for start og slutt og hvor lang tid bevegelsen mellom de to utsnittene skal ta. Dette kan fungere fint, men en kan fortelle mye mer effektivt og poengtert dersom en har mulighet til å variere og styre bevegelsene i større grad.
Eksempel hentet fra Adobe Premiere Elements: Her lages det en sekvens som er innom flere fokuspunkter og en kan styre bevegelsen mellom disse i detalj.
De teknikkene som Ken Burns benyttet i The Civil War blir i dag mye brukt i historiske dokumentarer, der film- og videomateriale ikke er tilgjengelig. Denne effekten lå til grunn for programvaren Photo Story, og den brukes i programmet Soundslides. 


Videoprogrammene Windows Moviemaker, Apple iMovie, Adobe Premiere m fl støtter Ken Burns-effekter