Produsere‎ > ‎Bruk av video‎ > ‎

Seminar - Video i undervisingen

UHnett Vest hadde et seminar om bruk av video i undervisningen. Seminaret samlet fagpersoner fra Volda i nord til Universitetet i Stavanger i Sør. Store geografiske avstenader er i seg selv noe som tydeliggjør behovet for å ta denne typen undervisningsmetoder i bruk.

Det følgende ikke alle tema som ble tatt opp under seminaret, og er slik sett kun et utvalg.

Nästa generations lärande

Stefan Rodheim, Högskolan i Dalarna: 
NGL-centrum Nästa generations lärande (Next generation learning))

Högskolan i Dalarna har gått fra seks campus og 800 studenter i 2001 til to campus og 16000 studenter i 2015. 1% fjernstudenter i 2001, men prosenten i dag er oppe i 72%

Har gjennomført et stort utviklingprosjekt (NGL/Utvecklingsprojekt/knyttet til fremtidens læringsmiljø. Ikke knyttet til spesifikke produkter, men et helhetlig perspektiv. Har lenge ment at læringsplattformen er begrensende, og ser ingen alternativer i markedet som er vesentlig bedre. Ønsker samtidig ikke å bygge sin egen plattform.

Sverige har ligget i forkant med tanke på å slå sammen mindre institusjoner til større enheter. Mye av denne økningen er knyttet til studenter som følger studiene over nett. I 2007 passerte man 50%-grensen for de som studerer på nett. Ønsker imidlertid ikke å bli et rent nettuniversitet. Ikke interessant å skille mellom nettstudenter og andre studenter - alle er studenter, og disse bestemmer selv hvordan de vil følge studiene.ser store variasjoner i hvor mange som kommer til campus. Diskusjonstunge kurs tenderer til at studentene følger dette via nett, mens de mer praktisk rettede kursen får flere som kommer til forelesningene.

Snakker om nettcampusgrupper - studentene kan booke lokaler på campus som gjør at en både kan følge til på nettet samtidig som man jobber sammen med andre som er til stede.

Ingen spesiell modell. Hvert kurs er unikt, men fokuserer på "Informasjon", "
Forelesning" og "Samtale". Mener samtaledelen er viktig, noe som gjør at man ikke har vært særlig interessert i xMOOCs. Jobber i stedet mye med Adobe Connect

Har utviklet et eget verktøy "EPOS - Videochat" – 
tekstchat ved siden av videoforelesning

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter 

Knut Martin Tande, Juridisk fakultet, UiB
http://www.uib.no/df

Begynte med å benytte edublogs, en løsning som lot studentene stille spørsmål anonymt. Anonymitet ga ti ganger så mange spørsmål (300 vs 30). kvaliteten naturlig nok bedre, men ønsker likevel at flere stiller spørsmål.

Studentene har sluttet å stille spørsmål på forelesningene fordi de vet de kan stille disse og få svar senere. 
Jus er spesielt i den forstand at de har flinke studenter som er ekstremt motiverte.

Lager korte videosnutter, der en holder seg til ett faglig poeng i hver video. Studentene kan lite når de begynner, så en kan ta opp ganske banale emener.

Det at de legger ut videoer fra forelesningene fører til litt mindre oppmøte, men det er fullt mulig å regulere dette. Sa f eks til studentene at de må møte opp når en ekstern foreleser skal komme, hvis ikke vil en ikke legge ut videoen.

Viser til at flerkameraproduksjon med høy kvalitet skaper en slags nærhet som gjør at studentene blir noe mer kjent med foreleseren. Studentene gir uttrykk for at bilde- og lydkvalitet betyr noe, uten at dette sier noe om læringseffekt.

Jusmiljøet har gjennom dette prosjektet gått fra å bli sett på som “ultrakonservative” til å bli sett som “progressive” – med dette følger det også penger

Undervisningen er kjernevirksomheten og finansieringen kan i fremtiden komme til å henge mer sammen med i hvilken grad man formidler.

Universell utforming av video

Jon Hoem, Senter for nye medier (HIB), sin presentasjon holdt under UHnett Vest sin samling om bruk av video i undervisningen, juni 2016: 
Denne presentasjonen som video.

Introduksjon til bruk av Office Mix

Office Mix lar deg gjøre mange ting rett ut av Powepoint (krever Office 2013). Du kan lage en "skjermvideo" med ulike funksjoner, som så spilles av direkte som elementer i nettleseren og/eller som en video. I nettleseren kan du også legge inn oppgaver i presentasjonen, og kombinere automatisk avspilling og brukernavigasjon.

Jon Hoem, Senter for nye medier (HIB), sin presentasjon:

Disse funksjonene legges til i Powerpoint straks du installerer Mix:
 • Slide recording
  Lar deg ta opp lyd, som i en ordinær skjermvideo
 • Quizzes
  Du kan legge inn tester i presentasjonen, og få oversikt over svarene online
 • Screen recording
  Opptak av skjermen din, der videoen lagres som en del av presentasjonen
 • Screenshot
  Ta bile av skjermen og få det lagret i presentasjonen
 • Sette inn video
 • Sette inn lyd
 • Upload to Mix
  Presentasjonen lagres i nettskyne. Du styrer selv tilgangsnivå
 • Eksporter til video
  Her mister du quiz-funksjonene, men ellers fungerer dette fint
 • Flere eksportfunksjoner
  Blant annet til SCORM, et format som kan gjøre import til læringsplattformen enklere.
  Ellers kan dufint linke direkte til en Mix i læringsplattformen.

Opptak med mobiltelefon og nettbrett

Dette var ikke en del av seminaret, men såpass relevat for temaet at vi tar det med.


Enkelt oppsett. Det hjelper veldig å ha noe som holder nettbrettet oppe, da ergoniomien ellers er elendig. Røde-mikrofonen ses på toppen av iPaden.
Mobiltelefoner og nettbrett gjør etter hvert brukbare opptak av video, men ofte er det vanskelig å få lyden god. Her er det mye å hente på å bruke en litt mer retningssensiriv mikrofon. 

I dette eksemplet har jeg brukt Røde Videomic ME, og plasser denne på en iPad Mini, på kontorpulten. Oppsettet kan ikke bli enklere, dersom en ser bort fra at det er ganske krøkkete å få et nettbrett til å stå av seg selv. Tastaturet gjør i denne sammenhengen jobben.

Løsningen gjør meg i stand til å se meg selv mens jeg filmer, lyden blir akseptabel, og løsningen er ytterst portabel.

Dette settet er utstyrt med en medfølgende "dead cat" som hindrer vindstøy. Brukbar kvalitet på denne, og en slik en koster fort en del. Skal du gjøre opptak ute er den nesten uunnværlig.

Her er en litt mer omfattende test: