Produsere‎ > ‎Bruk av video‎ > ‎

Lage film med Picasa
Her er de to programmene åpne på samme skjerm: Øverst Audacity, hvor vi er i ferd med å eksportere lydopptaket som MP3. Deretter importerer vi den eksporterte lydfilen inn i Picasa, som vi ser nederst på skjermen.  

Du kan sette sammen stillbilder til en video i Picasa. Dette er en funksjon som ikke gir deg all verdens muligheter til å tilpasse uttrykket. Fordelen er imidlertid at du kan jobbe raskt og få et brukbart resultat med enkle midler.

Her ser du lydprogrammet Audacity brukt sammen med bildeprogrammet Picasa

Først har vi satt sammen en serie bilder til en video og tilpasset bildenes varighet og overgangene slik at utttrykket blir tilnærmet det vi ønsker oss. Når vi setter varighet og type overgang vil dette gjelde for alle bildene, så vi skjønner at her er det noen ganske betydelige begrensinger. Et triks kan være å gjenta et bilde (lage en kopi), dersom vi har behov for at enkelte bilder skal være synlig lenger enn andre.


Når vi har satt sammen bildene i riktig rekkefølge starter vi opp lydprogrammet Audacity. Vi spiller av forhåndsvisningen av videoen i Picasa, samtidig som vi spiller inn kommentarstemmen i Audacity. Opptaket skjer nærmest live, men vi kan selvsagt redigere i lydstrekket etterpå. 


Her må vi imidlertid være oppmerksomme på at vi ikke forrykker forholdet mellom kommentaren og det som til enhver tid vises på bildesiden. På korte videoer er det gjerne mest effektivt å gjøre et nytt lydopptak, dersom vi ikke er fornøyde. Korte “feilskjær” i kommentaren, typisk små pauser og lyder som “eeh” (når vi nøler litt) kan klippes bort uten at det skaper nevneverdige problemer.


Neste skritt blir å eksportere lydfilen fra Audacity. Formatet MP3 er greit å bruke, og deretter laster vi inn denne filen i Picasa via knappen oppe til venstre. Når det er gjort kan vi trykke “Opprett filen”, nede til venstre.


Legg merke til at Picasa nå lagrer videofilen som et utkast, noe som kan ta en stund. Etterpå kan vi spille av resultatet og sjekke at det er OK. Dersom det er noe som ikke fungerer skikkelig kan vi fremdeles trykke “Rediger film”, og gjøre eventuelle endringer. 


Til slutt trykker du på “Eksporter film”, og den ferdige filmen dukker den opp i mappen “Filmer” i Picasa. Legg videre merke til at du kan kutte filmen i begynnelse og slutt, før du eksporterer den. Dette gjør du ved å flytte på de små markørene på tidslinjen under videoen.

Resultatet kan bli noe ala dette. Denne videoen kan neppe kalles en digitale fortelling, men den viser ganske tydlig hva vi kan gjøre ved hjelp av Picasa: