Produsere‎ > ‎

Bruk av videoGoogles Project Glass viser oss hva som blir realitetene i en ganske nær fremtid. Kameraet blir en integrert del av hvordan vi betrakter, og samtidig kan dokumentere, våre omgivelser.

Bakgrunnen for den voksende interessen for bruk av video til video-podcast og digitale fortellinger kan for det første knyttes til en enorm økning i tilgangen til digitale bilder. Rimelige digitale kameraer og mobiltelefonene gjør nær sagt hvem som helst til en potensiell produsent av bilder med rimelig høy teknisk kvalitet. 


Samtidig har publiseringskanaler på nettet som Instagram, Picasa, Flickr, Vimeo og Youtube gjort det mye enklere å dele digitale bilder og video med hverandre. Det er i dag blitt svært enkelt både å dokumentere det man gjør visuelt og synliggjøre dette for andre via nettet.

Så godt som alle de digitale kameraene har også muligheter til å ta opp video, noe som er i ferd med å viske ut skillet mellom produksjon av levende bilder og stillbilder. 

Gratis videopubliseringskanaler, som Vimeo og YouTube tilbyr samtidig enkel opplastning av private videoer. Alt dette bidrar til at det blir langt enklere å fortelle med ulike audiovisuelle virkemidler, samtidig som det påvirker hvordan disse fortellingene kommer til uttrykk. 

Selv om råmaterialet (video, stillbilder og lyd) blir enklere tilgjengelig, og sluttresultatet kan publiseres på mange ulike måter, så gjenstår det viktigste: den skapende fasen som gjør et råmateriale om til en audiovisuell fortelling. 

I videoen omtales flere funksjoner i tillegg til ren publisering av video, blant annet Google Hangouts og annoteringsfunksjonen på Youtube.