Produsere‎ > ‎Bilderedigering‎ > ‎

Google tegninger

I svært mange sammenhenger har vi behov for å lage enkle illustrasjoner og tegniger. Dette kan være noe vi trenger til en forelesning, for å illustrere noe vi vil forklare i et dokument, en figur til en artikkel vi skriver etc. Dette er noe vi fint kan gjøre selv. Vi kan selvsagt ikke tegne komplekse figurer på en enkel måte, men som oftest er det ganske enkle illustrasjoner vi har behov for.

Verkøyet vi her skal kikke nærmere på er det webbaserte tegneverktøyet Google Drawings.

Problemstillingen er gjerne at vi har funnet en illustrasjon som kan passe bra, men hvor vi ikke har rettighetene til bruk. Å avklare rettigheter koster tid og som oftest også penger, mens din egen tegning kan du fritt benytte. Det å tegne din versjon av en annens illustrasjon er i utgangspunktet uproblematisk. Gjør litt din egen vri, så er det ingen opphavsrettslige problemer.

I eksemplet nedenfor er det snakk om en modell som er såpass kjent at det ikke er nødvendig å oppgi kilde. I andre tilfeller kan det godt tenkes at du gjengir en figur som er mer unik. Da er det på sin plass å henvise til den som opprinnelig har laget figuren. I verste fall kan det å unnlate dette være brudd på forskningstetiske retningslinjer, selv om det i og for seg ikke er brudd på opphavsretten. Det er ikke opphavsrett på ideer, det er kun den konkrete fremstillingen som er vernet. Etikken i det hele er noe annet – i de fleste tilfeller er det klokt å oppgi kilde.


Resultatet av prosessen kan f eks bli som dette: