Produsere

I denne delen finner du informasjon om hvordan du på forskjellige måter kan benytte digitale medier til å produsere ulike medierte uttrykk. Ofte begynner en slik prosess med å finne informasjon gjennom ulike former for nettsøk, og vurdere resultatene. Søkemotorer reiser i seg selv en rekke problemstillinger knyttet til hvem som har innsyn i hva du søker etter og hvordan søkemotoren blir et filtrer i forhold til hva slags informasjon du mottar.

Aviser, radio, fjernsyn, bøker, tegneserier mm utnytter det potensialet som ligger i å kombinere verbalspråk, lyd og (levende) bilder på ulike måter. I undervisningssammenheng brukes ofte begrepet "sammensatte tekster", som var et sentralt begrep ved innføringen av Kunnskapsløftet. Begrepet ble brukt for å understreke at tekstproduksjon og tekstforståelse handler om flere medietyper, som danner sammensatte uttrykk.

At tekster er sammensatte blir særlig tydelig i digitale medier, siden disse kan formidle alle medietyper, samtidig som disse relativt fritt kan kombineres med hverandre. På nettet er det meste av informasjonen lagt ut i form av nettsider, og mange vil ha nytte av å kunne
lage websider. Dette er kunnskaper som kommer til nytte i flere sammenhenger, enten du lager nettsider fra bunnen av eller benytter et publiseringssystem.

En populær multimedial produksjonsform er digitale fortellinger og desl det vi kan kalle digital argumentasjon. Dette forutsetter at vi behersker lydopptak, at vi kan redigere lydbilderedigering. En tilhørende produksjonsmåte er skjermopptak, som relativt enkelt gir oss en metode for å lage video. Du kan lese litt mer generelt om bruk av video, og mer spesielt om pedagogisk bruk av video. Videre presenterer vi noen enkle redigeringsprogrammer for video.

I denne delen ser vi også litt på sikkerhet, siden en rekke tjenester som vi bruker for å produsere og distribuere innhold kan medføre at vi legger igjen ganske mye informasjon om oss selv. En satdig mer påtrengende problemstilling er identitetstyveri via ulike tjenester og kommunikasjonpå nettet.