Studentresponssystemer

Metodikk
Erfaringer (fra HiST, se nedenfor)) tilsier at en bør lage oppgaver som gir 30-70% riktig svar, noe som gir et godt grunnlag for gruppediskusjon. Gi gjerne et drøyt halvminutt til summing, mer om oppgaven er kompleks. Ved jevn fordeling mellom riktige og gale svar kan en i stedet gå for klassediskusjon. Erfaringene tilsier at systemet skaper kultur for å stille spørsmål, og en kan dermed redusere bruken av systemet etter hvert.

SMART Response VE 

SMART Response VE er laget for studenter som bruker mobile enheter tilkoblet internett for å svare på spørsmål og quizzer. SMART Response VE støtter ulike internettlesere og er laget for å gi den samme brukeropplevelsen uansett hvilken mobiltelefon, nettbrett eller bærbar pc elevene bruker.

Kahoot

Resposnsystemet Kahoot er utviklet ved NTNU. Kahoot er et nettbasert system med fokus på "spill", som nås via to nettadresser:
  • Getkahoot.com
    her kan du lage deg en gratis bruker og deretter legge ut quizer
  • Kahoot.it
    dette er adressen som studentene skriver inn i nettleseren, på mobil, nettbrett eller datamaskin
    Studentene skriver in enn pinkode som de får oppgitt ogh kan deretter delta i testen
Slik fungerer Kahoot (presenter av Line Kolås, fra HiNT):SRS

Et annet system, også utviklet i Trondheim, er SRS (Student Response System) fra HiST. Se SRS og PeLe) for direkte tilbakemelding i undervisningen. Detteq er et system som må lastes ned på maskinene, men gir stor fleksibilitet når det gjelder å utforme oppgavene, siden disse lages og lagres utenfor systemet.

Polleverywhere

Polleverywhere.com var det siste systemet vi fikk demonstrert. Dette er webbasert, som Kahoot, men mindre spillpreget, og med flere funksjoner. Kan brukes gratis med opp til 40 deltakere. En ineteressant funksjon er muligheten for å legge dette til en Powerpoint-presentasjon:Socrative

Et verktøy som vi ikke fikk presentert, men som også kan brukes til studentrespons er Socrative:Padlet

Dette er et system som gjør det mulig å samle inn ulike medieelementer, og tekster, og ordne disse på en delt "tavle". Her snakker vi med andre ord om en annen form for respons, men som også kan brukes til studentaktive læringsformer. Se et konkret eksempel på bruk av Padlet.Google skjema

Google dokumenter har en funksjon for å lage spørreskjermaer, som er ganske fleksibel. Denne kan også brukes live, og resultatene lagres i et regneark for eventuell etterbehandling. Dette kan du bruke til å lage spørsmål for egentesting: