Presentere‎ > ‎

PresentasjonsteknikkSist endret 24. juli 2014


Se og hør først på hva Leif Harboe, forfatter av Grunnleggende digitale ferdigheter for elever, har å si om hvordan du jobber med presentasjoner:


En presentasjon har større muligheter for å bli god dersom:

 • Du stiller godt forberedt
  Alle de andre punktene kan nesten oppsummeres i dette første punktet. Selv de som tilsynelatende improviserer når de fremfører en presentasjon, har ofte gjort grundige forberedelser.
  En ting du bør unngå å endre på en presentasjon helt fram til du skal fremføre den. Bruk heller tid på å gjøre deg kjent med den på forhånd.
  Her er det ett unntak: noen ganger kan det være et poeng å vise noe som ligger tidsmessig tett opp til presentasjonen. Dette må selvsagt redigeres i siste liten. Pass bare på å planlegge for dette.
 • Du skaffer deg en trådløse “presenter”
  dermed kan du bevege deg friere når du snakker deg gjennom presentasjonen. Du blir mindre bundet og du kan bruke kroppen mer enn om du står bak en talerstol. Ikke minst i klasserommet er dette en stor fordel.

 • Du er trygg på deg selv
  Oppskriften på å bli trygg er igjen forberedelse. Gjør det godt kjent med tema og sørg for å kunne presentasjonene din godt.

  Bruk ekstra tid på det du skal si på de første lysbildene dine. Alt går mye lettere om du kommer du godt inn i det fra starten av.

 • Presentasjonen er godt strukturert
  Du skal "selge" innholdet i presentasjonen din. For å lykkes best mulig med det bør du sørge for at alt du sier og viser bygger opp om dette. Presenter ting i en logisk rekkefølge og legg vekt på de poengene du særlig vil ha fram.

  Ikke bruk mye tid på anekdoter og annet utenomsnakk. Du synes kanskje det er kjekt å fortelle om egne opplevelser i forhold til temaet. Dette kan fungere bra, ved å skape nærhet til temaet, men kun dersom disse erfaringene er relevante for det du faktisk skal snakke om. Få er interessert i å høre på hvor kjekt du synes det er "å være tilbake i ... " etc.

  Ta regien i forhold til når du ønsker å svare på eventuelle spørsmål.

 • Det du viser er visuelt tiltalende
  Presenter tekstlig informasjon i stikkordsform.

  Bruk gjerne bilder som illustrerer og understøtter det du vil fortelle, men unngå bilder som du ikke har en tydelig hensikt med.


Nedenfor finner du bilder av fire skjermsider som presenterer det samme faktum på ulike måter. Det som presenteres som tekst er redusert til et minimum. Ytterligere detaljer og bakenforliggende forklaringer tas i den muntlige delen av presentasjonen. dette gjelder både når du presenterer for en forsamling og når du lager en presentasjon som et grunnlag for skjermvideo.I noen tilfeller kan vi med fordel presentere et skjermdump av saken.

I andre sammenhenger er vi gjerne bedre tjent med å spisse fremstillingen, slik at det faktum vi vil poengtere kommer tydelig frem.

Hvilke av eksemplene som blir vist i presentasjonen som fungerer best vil selvsagt avhenge av sammenhengen de settes inn i. Ofte vil vi presentere en skjermvideo på en nettside sammen med skrevet informasjon, men vi må huske på at brukerne kan komme til å se videoen løsrevet fra denne sammenhengen. 

Ofte kan det derfor være lurt å gjengi sentral informasjon i skrift. Dette gjelder særlig dersom du senere skal gi ut presentasjonen i form aven "handout", eller dersom du skal brukes den som grunnlag for et skjermopptak. Husk bare på å bruke så få ord som mulig, og fremhev det som virkelig er vesentlig.


Communicating Science to Nonscientists

En ganske lang presentasjon, men  Jean-luc Doumont kommer her inn på en rekke forhold av betydning for den som skal presentere. Han har gitt ut en bok, men du kan også laste ned en 16-siders pdf som supplerer noe av det vi tar opp her.


Informasjonsgrafikk som ordsky

Les om dette i en egen artikkel om ordskygenaratorer