Presentere

I denne delen ser vi kort på presentasjonsteknikk og hvordan vi best skriver for nettet. Dels med tanke på hvordan vi presenterer fagstoff generelt, og dels ut fra hvordan vi kan lage et grunnlag for skjermvideoer

Her finner du også noen vidoer som gir en grunnleggende innføring i bruk av Smartboard med tilhørende funksjoner.

Vi ser videre på noen presentasjonsverktøy som kan være relevante i denne sammenhengen. Her tar vi for oss AnimotoAudiobooGlogsterPreziVoki og Vuvox. I tillegg kommer selvsagt tradisjonelle presentasjonsverktøy som Powerpoint, KeyNote m fl, og deres nettbaserte "brødre".