Nettvett‎ > ‎

VernetidTheodor Kittelsens «Peer Gynt i Dovregubbens hall», en akvarell fra 1913, har vært i det fri siden 1985. Da var det gått 70 år etter Kittelsens dødsår (1914).
Vernetiden er den tiden som opphavspersonen(e) har økonomiske rettigheter til et åndsverk. Normalt er dette 70 år etter at opphavspersonen er død. Det tryggeste er å regne med at det er denne vernetiden som gjelder.

Det finnes en del unntak:
  • Fotografiske bilder er vernet i 15 år etter utløpet av fotografens dødsår, likevel i minst 50 år etter utløpet av det året bildet ble laget. 
  • det er vanskelig å forklare forskjellen på “fotografiske bilder” og fotografier som er “åndsverk”. Denne regelen kan derfor være vanskelig å forholde seg til.
  • For utøvende kunstneres prestasjoner og og lydopptak og film, samt for kringkastingsselskap, er vernetiden 50 år etter at fremføringen fant sted eller opptaket ble «offentliggjort».
  • Kataloger, databaser o.l. som er vernet gjennom såkalte «naboretter», har vern i 15 år regnet fra utløpet av det år arbeidet ble utgitt.
  • Første gangs tilgjengeliggjøring av åndsverk som er “falt i det fri” (vernetiden har gått ut), har vern i 25 år regnet fra utløpet av det år verket ble gjort tilgjengelig for allmennheten.