Nettvett‎ > ‎

Opphavsrett
Foto: DavidMartynHunt

De som stiller opp i en offentlig demonstrasjon kan ikke nekte å bli avbildet. Det betyr imidlertid ikke at bildene kan brukes til hva som helst.

Opphavsrett er knyttet til åndsverk. Alle litterære og kunstneriske verk er åndsverk, så lenge de oppstår som et resultat av at noen mennesker har gjort en skapende innsats. 
En person som skriver, fotograferer, maler, fremfører et dikt osv får opphavsrett til det vedkommende skaper. Disse rettighetene oppstår automatisk, og gjelder for absolutt alle mennesker som skaper noe gjennom selvstendig innsats.

Det er viktig å merke seg at opphavsrett alltid er knyttet til mennesker. Den som skriver et lite dikt, selv om dette diktet kan være utrolig dårlig, vil alltid ha opphavsrett til dette. En datarobot, som setter sammen en tekst på grunnlag av automatiserte rutiner, vil derimot ikke ha opphavsrett. De to tekstene kan i teorien bli helt like, men det endrer ikke forholdet til opphavsretten.

Opphavsrett er med andre ord litt komplisert, og det er ikke helt enkelt å snakke om det med med dagligdagse ord og vendinger. Noen bestemte ord må vi derfor lære oss. Noen viktige begreper er “åndsverk”, “økonomiske rettigheter”, “vernetid”, “ideelle rettigheter” og “sitatrett”.

Det er også vesentlig å kjenne til muligheten for å inngå avtaler, som lar en opphaver overdra noen av de økonomiske rettighetene til andre. Creative Commons er et eksempel på et avtaleverk som er laget for å gjøre det enkelt å knytte en lisens til egne verk.