Metodikk‎ > ‎

Teori


Når informasjonsbruken vår for alvor beveger seg inn i det digitale vil de nødvendige digitale kompetansene nødvendigvis bli svært sammensatte. Det betyr at digital kompetanse og digitale ferdigheter må sees i sammenheng med andre, tilgrensende kompetanser. Grensegangen mellom tre litt vage, men mye brukte begreper, nemlig “digital kompetanse”, “informasjonskompetanse” og “digital dannelse” er imidlertid ikke alltid så enkel å trekke.

Ved å sette produksjon av informasjon først synliggjør vi en klar forankring i praksis, knyttet til hvordan vi omgås informasjon i digital form, samt en erkjennelse av at datamaskiner har gjort det mye enklere å skape nye litterære, grafiske og audiovisuelle verk og spre disse, ofte på grunnlagt av hva andre har produsert og tilgjengeliggjort.

Der hvor den digitale teknologien settes ut i praksis er der hvor de tre kompetanseområdene overlapper hverandre. 

Digital kompetanse møter informasjonskompetanse på en rekke praktiske arenaer, knyttet til å finne, vurdere og produsere informasjon digitalt. 

Informasjonskompetanse overlapper digital dannelse på områder som knyttes til hvordan vi bruker informasjon som en del av samfunnslivet, fortrinnsvis på offentlige eller delvis offentlige arenaer. Vi kan samle dette under det å være samfunnsborger på nettet (nettborger).  

Sist, men ikke minst, har digital kompetanse en grenseflate opp mot digital dannelse. Dette handler mye om etiske vurderinger i det vi skaper, bruker og publiserer digital informasjon. Begrepet nettvett er her delvis dekkende.