Metodikk‎ > ‎Omvendt undervisning‎ > ‎

Flipped Classroom i et sosiokulturelt perspektiv

Artikkelen er hentet fra nyeundervisningsformer.no, delt med CC-lisensen BY-NC-SA

Hadde Vygotsky flippa klasserommet dersom han hadde levd i dag? Stine og Mikkel er masterstudenter i pedagogikk som reflekterer over hvordan man kan se den praktiske gjennomføringen av Flipped Classroom med sosiokulturelle teoribriller.


Denne samtalen tar utgangspunkt i sosiokulturell teori og Vygotskys sentrale begreper:
  • Sonen for nærmeste utvikling
  • Scaffolding
  • Internalisering
  • Problembasert læring/inquiry-based learning
  • Praksisfellesskap
  • Situert læring
Hvis du ikke kjenner begrepene de bruker søk de opp på nett.

Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan legger Flipped Classroom til rette for internalisering (jfr. Vygotsky)?
  • Hvordan kan man se begrepet om situert læring opp i mot Flipped Classroom?
  • Er dialog gjennom samarbeid en velegnet arbeidsform for alle studenter?
  • Er Flipped Classroom en form for teknologioptimisme, eller er det en arbeidsmetode som har kommet for å bli?

Mer innhold/kilder: