Metodikk‎ > ‎

Omvendt undervisning


"Flipped Classroom" er en metodikk som har blitt kjent gjennom arbeidet til amerikanerne Aaron Sams og Jonathan Bergmann. Grunnideen er at videoer erstatter store deler av den tiden som før ble brukt til forelesninger. På den måten frigjøres tid til oppgaver og andre aktiviteter.

“Forelesningen” blir dermed noe den som skal lære går gjennom på egen hånd, mens tiden i klasserommet i større grad brukes til det som før ble gjort hjemme.


Skal en gjennomføre omvendt undervisning fordrer dette at de som skal lære er motiverte og villige til å bruke tid på i forkant av klasseromsøktene. Video kommer her inn som en formidlingsform som kan gjøre presentasjonen av fagstoffet mer levende. Samtidig er ikke video det samme som omvendt undervisning. Omvendt undervisning kan, og bør, omfatte flere metoder og verktøy. Fellesnevnereren er at man på ulike måter får studentene til å stille bedre forberedt til fellesøkter.


Det er opplagt krevende å lage (video)presentasjoner som engasjerer, og en må forutsette en viss indre motivasjon hos de som skal lære. Metoden synes derfor å være best egnet i videregående skole og oppover.


Det er vesentlig å understreke at selv om video blir mye bruk for å realisere metoden “omvendt klasserom”, så dreier dette seg vel så mye om å bevisstgjøre studentene om betydningen av å stille forberedt til undervisningen. Video- og/eller lydpodcast kan her gi en variasjonsmulighet, som gjør at forberedelsene går letter enn dersom studentene kun skal forholde seg til et skriftlig pensum.


Nettbasert undervisning er i seg selv en form for omvendt undervisning, siden kun en mindre del av lærestoffet formidles som forelesninger i sanntid. Den asynkrone formen passer ofte nettstudentene bedre.