Metodikk‎ > ‎

Digitale ferdigheter


Utdanningsdirektoratet kom i 2012 med et "Rammeverk for grunnleggende ferdigheter". Dette er et grunnlagsdokument som definerer de fem grunnleggende ferdighetene, skisserer deres funksjon og beskriver progresjonen i fem nivåer. 

Rammeverket er utformet på et overordnet nivå, og det skal brukes som verktøy for å utvikle og revidere læreplaner og bidra til å synliggjøre de grunnleggende ferdighetene ut fra fagenes egenart og formål.

Nedenfor ser vi tabellen som viser en oversikt over de digitale ferdighetene. 


Ferdighetsområde  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5

Tilegne og behandle 
 • Leser hypertekst og enkel interaktiv  informasjon og bruker bilde- og ikonbasert navigasjon.  
 • Gjør enkle digitale søk, og leser og tolker informasjon fra digitale kilder. 
 • Bruker enkle digitale ressurser og verktøy for informasjons-behandling og læring. 
 • Velger og vurderer informasjon og søkestrategier fra digitale kilder. 
 • Bruker ulike digitale verktøy og ressurser for informasjons-behandling og læring. 
 • Filtrerer, omformer og sammenstiller informasjon fra digitale kilder. 
 • Bruker relevante søkeverktøy og behersker søkestrategier i arbeid med fag 
 • Innhenter og organiserer løpende oppdatert digital informasjon. Bruker avanserte 
 • søkestrategier og kilder i arbeid med fag. 
Produsere og bearbeide  
 • Skriver enkle tekster på tastatur og lager enkle digitale sammensatte tekster. 
 • Kjenner til enkel digital kildebruk og opphavsrett. 
 • Lager digitale sammensatte tekster med ulike elementer og enkle digitale formkrav. 
 • Bruker enkel digital kildebruk og opphavsrett, også ved gjenbruk og videreutvikling. 
 • Lager digitale sammensatte tekster med lenket innhold. 
 • Forstår og bruker digitale formkrav i egne tekster. 
 • Refererer til digitale kilder og bruker regler for opphavsrett. 
 • Produserer og redigerer digitale sammensatte tekster. 
 • Referer til og vurderer digitale kilder i aktuelle faglige situasjoner. 
 • Velger og bruker digitale verktøy ut fra behov, digitale formkrav, arbeidsform og mottakere. 
 • Forvalter opphavsrett på egne digitale produkter. 
 • Behersker digital kildehenvisning. 
Kommunisere
 • Bruker enkle digitale verktøy og medier i presentasjon og kommunikasjon.
 • Bruker et utvalg digitale verktøy og medier i presentasjon og kommunikasjon.
 • Bruker ulike digitale verktøy og medier for å formidle et budskap både i en-til-en og i gruppekommunikasjon.
 • Bruker digitale medier og verktøy for å formidle et budskap presist for kommunikasjon og dokumentasjon. 
 • Velger, vurderer og bruker digitale kommunikasjonsverktøyog medier ut fra ulike faglige behov.
Digital dømmekraft 
 • Følger enkle regler for digital samhandling. 
 • Kjenner til enkle regler for personvern på Internett.
 • Bruker grunnleggende nettvett og har kunnskap om regler for personvern på Internett. 

 • Bruker nettvett og følger regler for personvern på Internett og i sosiale medier. 
 • Bruker Internett og sosiale medier forsvarlig.
 • Har evne til etisk refleksjon og vurdering av Internett og sosiale medier som kommunikasjons- og informasjonskanal