Metodikk

Grunnlaget for alle teknologivalg bør være hvilke læringsteorier vi ønsker å basere oss på og legge til rette for gjennom undervisningen. Skal vi kunne gjøre slike valg kreves grunnleggende digitale ferdigheter, som inngår i en sammenheng der vi også snakker om digital kompetanseinformasjonskompetanse og digital dannelse. Valgene implementeres gjennom hvordan vi leder undervisningen, det vi kan kalle klasseledelse i teknologirike omgivelser.

En sentralt grep er også å legge til rette for det som gjerne kalles "flipped classroom" (omvendt undervisning), der en legger til rette for at flere læringsaktiviteter skal skje via datamaskinen, utenfor den tradisjonelle forelesningssituasjonen. 

En form for tilrettelegging, som tar hensyn til det digitale, kan være å presentere konkrete oppgaver i en rent nettbasert setting, f eks ved å lage såkalte nettoppdrag.