Startside‎ > ‎Nytt på sidene mm‎ > ‎

Wiki Storyline

lagt inn 26. apr. 2018, 07:20 av Jon Hoem   [ oppdatert 26. apr. 2018, 07:21 ]
Wiki Storyline benytter storyline-metoden i kombinasjons med et publiseringsform som tillater ulike former for samskriving. Metoden gir en tverrfaglig tilnærming til undervisning i andre språk, ved å kombinere Storyline-metoden og IKT. Avhengig av hvilke verktøy en introduserer kan metoden brukes mot ulike læringsmål. Ved HVL er metoden brukt i flere år, først og fremst for å jobbe skriftlig, men også knyttet til muntlige ferdigheter i engelsk.

Wiki-Storyline-metoden åpener for nye arbeidsmåter og andre innganger til skriftlig og muntlig kommunikasjon i faget. Dette forenkles og støttes av digitale verktøy. I en artikkel fra 2012, "Wiki Storyline in Second Language Teaching" diskuterer forfatterne (alle fra HVL) hvordan ulike digitale verktøy er tatt i bruk og hvordan dette spiller sammen med den metodiske tilnærmingen til Storyline.

Ved HVL har vi særlig jobbet med metoden i forhold til bruk av Google nettsteder (et felles skrive og publiseringsverktøy), som gjør at også kan inkludere multimedia, f eks video. Dermed har vi også arbeidet med muntlige ferdigheter, da i form av digitale fortellinger.