Samarbeide‎ > ‎

Showbie

Showbie er en nyttig webtjeneste som letter arbeidsflyten mellom lærer og elever, ikke minst i sammenhenger der en bruker nettbrett i undervisningen. Tjenesten fungerer imidlertid fint med alle typer digitale enheter. 

Brukerne kan benytte tjenesten direkte via nettstedet showbie.com eller via en egen app for iOS. Appen er gratis via AppStore.

Showbie tillater læreren å distribuere oppgaver på en enkel måte og elevene kan levere inn svar og få disse tilbake med vurdering. Vurderinger kan gis med skrevet tekst, i form av video eller audiovisuelt. 

Det hele kan administreres fra nettbrettet eller direkte på nettsiden til tjenesten. Showbie kan enkelt knyttes til skylagringstenestene Google Drive.


Når du opprettter en delt mappe deles denne med elevene via en "klassekode":
 

Her er det opprettet en delt mappe hvor elevene kan laste opp videoer som innlevering:Filer som er delt med alle som har tilgang til mappen:Hver elev får en egen mappe hvor vedkommendes innleveringer dukker opp:Et praktisk eksempel:


iPad i skolen Deling af filer mellem flere iPads (Showbie)