Samarbeide‎ > ‎

Samskriving i sanntid


Med samskrivingsverktøy tenker vi som oftest på nettbaserte tjenester, som lar flere brukere redigere i samme dokument samtidig. Dokumentene lagres i nettskyen og alle endringer lagres automatisk så lenge noen arbeider med dokumentet. 

Vi går her gjennom tre verktøy: Tekstbehandlere basert på Etherpad (1), hvs fordel er en svært tydelig visualisering av aktiviteten, og to mer komplette "kontropakker": Google dokumenter og Mucrosoft Skydrive.

Det finnes flere gode samskrivingsverktøy. Hvilke du velger å benytte avhenger først og fremst av hvilke oppgaver du skal løse og hvem du ønsker å samarbeide med.

Etherpad-kloner

Et supert verktøy er Etherpad. Dvs Etherpad eksisterer ikke lenger i sin opprinnelige form, fordi Google kjøpte dette selskapet og integrerte teknologien i Google Documents (mer om det nedenfor). Samtidig friga de imidlertid kildekoden til verktøyet, noe som har ført til at en rekke nettsteder tilbyr dette verktøyet. 


To eksempler er Primarypad.com og samskrive.ndla.no

Felles for alle verktøyene, som er laget med utgangspunkt i Etherpad, er at de er svært enkle å bruke. Begynn å skrive på et dokument, send linken til de du vil samarbeide med og dere er med en i gang med å skrive på en felles tekst.
Legg spesielt merke til “klokke”-ikonet oppe i menylinjen til høyre. Dette gir tilgang til en tidslinje, som lar deg spille av alle tidligere endringer i dokumentet. Dette kan være svært nyttig for de som eventuelt kommer sent inn i arbeidet med et dokument, eller når en vil gå tilbake til ideer som tidligere har blitt forkastet og slettet.


Send linken til de du vil samarbeide med og de kan med en gang redigere i dokumentet. Dokumentet kan også embeddes på en nettside.
Teksten kan når som helst hentes ut i ulike formater, som dokumentasjon, sikkerhetskopi, eller med tanke på videre arbeid i en mer avansert teksteditor.

Du kan også laste opp eksisterende tekstdokumenter, for å skrive videre på dem sammen med andre.


Slike verktøy, basert på Etherpad, er velegnet til idemyldring der flere skal delta, og hvor dere ikke har mulighet til å sitte sammen. Verktøyet kan gjerne kombineres med andre samarbeidsverktøy, f eks kan dere føre en samtale via Skype mens dere skriver i dokumentet.

 

Det ligger imidlertid en rekke begrensinger i denne typen verktøy, først og fremst knytett til at de kun gjengir skrevet tekst med svært enkel formatering. Skal du gjøre mer avansert redigering, sammen med andre, trenger du verktøy som Google Documents eller Microsoft Live Documents. En svært kompetent utfordrer til de store aktørene er dessuten Zoho.


Google Documents

Google Documents tillater også samskriving i sanntid, samtidig som du kan arbeide med flere dokumenttyper: tekstdokumenter, presentasjoner og regneark. 
Google documents er ikke et komplett tekstediteringsverktøy, men duger til de aller fleste formål. Mulighetene til å samskrive gjør det dessuten svært anvendelig både til oppgaveskriving og veiledning.


Dokumentene er i utgangspunktet lukket, slik at det kun er den som oppretter dokumentet som kan redigere det. Det kan imidlertid enkelt deles med andre. Dette forutsetter riktignok at de du deler med også lager seg en Google-konto:
Her ser vi at dokumentet er satt til statusen “Private”, dvs at kun de som er invitert kan se det og editere det. Disse innstillingene kan vi imidlertid endre på, slik at dokumentet kan være tilgjengelig på ulike måter. 
Legg merke til at dette er snakk om tilgang som i utgangspunktet kun gjør det mulig å se dokumentet. Du kan i tillegg gi andre brukere rettigheter til å editere. Et dokument kan dermed fungere som en slags wiki, der alle har tilgang og kan gjøre endringer. Hver dokument har også en logg over alle endringene som blir gjort, slik at det er enkelt å gå tilbake til en tidligere versjon.


Under menyvalget “Fil “ ligger “Publiser til web”. Velger du dette er dokumentet ditt synlig for andre, også de som ikke er invitert til å redigere. Du får en direkte link til dokumentet, men også en “embedkode”, som lar deg plassere dokumentet som en integrert del av en annen nettside.


Microsoft Skydrive

Microsoft Skydrive er et tilsvar til konkurransen som de tradisjonelle kontorpakkene møter vra nettbaserte tjenester. Microsoft gjør derfor en nær kobling mellom dokumentene i nettskyen og mulightene til å redigere de samme dokumentene i Microsoft Office. 


Disse to tjenestene ganske like. hvilken du velger handler mest om hvordan du jobber med dokumenetne dine. Dersom du stort sett skriver for publisering på nettet er Google dokumenter å foretrekke, mens Microsoft Skydrive åpenbart er alternativet dersom du også ønsker å arbeide i Microsofts kontrorprogrammer. 


En funksjon som tilbys når du redigerer dokumenter i Skydrive er tilpasning av bildr. Denne kan være ganske nyttig, såfremt du kan gjøre bruk av de predefinerte stilene. Helt firkantene bilder blir ofte litt kjedelig. I stedet kan du publisere bildene dine med litt visuelt krydder. Ikke bruke effektene for mye, men variasjon kan alltid gjøre seg. Som på bildet til høre, der effektene er lagt på automatisk i Skydrive.


Du oppnår dette ved å høyreklikke på bildet og velge "Stiler". Du får da 28 forhåndsdefinerte varianter:

Dokumentet må publiseres, slik at det blir synlig for andre på weben. Deretter kan du merke og kopiere bildet og lime det inn der hvor du ønsker å publisere det - f eks på en blogg. Vær imidlertid oppmerksom på at dersom du publiserer et bilde på denne måten vil eventuelle endringer du gjør bli gjenspeilet på den publiserte versjonen.