Samarbeide‎ > ‎Samarbeide‎ > ‎

Bruk av wiki 
En "wiki" er en nettbasert publiseringsform som i motsetning til de fleste weblogger, hvor det er en eller et fåtall brukere som redigerer selve postene, er basert på prinsippet at alle brukerne skal ha mulighet til å redigere eksisterende eksisterende sider og opprette nye. 

Det finnes mange ulike wiki-systemer. Her har vi valgt å fokusere på Google Sites (Google Nettsteder) og Mediawiki. Sistnevnte er "motoren" som brukes av Wikipedia. Disse to systemene er ganske forskjellige: Mediawiki kan kanskje kalles et tradisjonelt wikisystem, der brukerne redigerer teksten ved hjelp av spesielle koder, men Google Sites er et system hvor slike koder i stor grad er skjult for brukeren. Ved hjelp av Google nettstder kan enkeltbrukere kjapt opprette egne wikier og dele disse med andre.

Wikier er en publiseringsform som virkelig kommer til sin rett når det finnes et stort antall brukere med den nettbaserte encyklopedien wikipedia.org som det fremste eksemplet. Teknologien har imidlertid også et potensiale i sammenhenger hvor mindre praksisfellesskap skal utarbeide og vedlikeholde en felles innholdsressurs.