Samarbeide‎ > ‎Referansehåndtering‎ > ‎

Pinterest


Visuelle bokmerker med Pinterest

Delicious
fungerer bra i mange sammenhenger, men rett som det er har du behov for å lage bokmerker som er mer visuelle. Et åpenbart eksempel er dersom du skal samle bilder til et prosjekt som du jobber med. Til dette er Pinterest.com en brukervennlig tjeneste.


Pinterest fungerer på noenlunde samme måte som Delicious, men i stedet for å lagre linkene med stikkord velger brukeren i stedet ut et bilde, som så kan tjene som bokmerke. 

På Pintere
st sorteres linkene i albummer, såkalte “pinboards”. Oppslagstavlen er en åpenbar metafor her:Også Pinterest fugerer best dersom man legger til en bookmarklet i nettleseren:Legge inn et bokmerke med Pinterest

Prosessen kan bli som følger: Jeg er inne på Flickr og finner dette bildet, som jeg har lyst til å bruke:

Jeg sjekker selvsagt lisensen, dvs hvilken bruksrett fotografen har gitt meg. Nede til høyre på siden finner jeg informasjon som forteller at dette er et bilde som jeg kan benytte så lenge jeg deler det nye verket under de samme vilkår som opphavsmannen har satt fir bildet (lisensen for dette bildet). Dersom jeg vil bruke bidlet er det alltid er det en forutsetning at jeg oppgir hvem som har tatt bildet.

Jeg vil lage et visuelt bokmerke til dette bildet ved hjelp av Pinterest, og klikker derfor på bookmarkleten i nettleseren. Jeg får listet opp alle bildene på siden og velger det som jeg mener er mest representativt.

Når jeg har valgt ett bilde ved å klikke på det, kommer det opp en dialogboks. Her kan jeg velge hvilket album (pinboard) jeg vil legge bildet i og jeg kans skrive inn noen supplerende opplysninger.Slik presenteres bildet på Pinterest:Legg særlig merke til knappen “Repin”, like over bildet. Dette er en funksjon som er vesentlig, og som går igjen i alle sosiale medier. Brukerne av tjenesten kan ved hjelp av denne funksjonen raskt legge det aktuelle bildet, og den tilhørende linken, i et av sine egen album. Samtidig legges det inn en link til den som først postet bildet på Pinterest. På denne måten kan informasjon spre seg raskt, og det å finne og videreformidle informasjon blir en viktig funksjon.

Dersom jeg har behov for det kan jeg redigere informasjonen knyttet til bildet:Skjermvideo av Pinterest i bruk