Samarbeide‎ > ‎Referansehåndtering‎ > ‎

Evernote

Skal vi håndtere den digitale informasjonsstrømmen på en noenlunde fornuftig måte trenger vi forskjellige verktøy som lar oss lagre og organisere den informasjonen som vi vurderer som sentral. Bare på den måten kan vi effektivt finne tilbake til informasjon når vi trenger den. Søkemotorer er vel og bra, men den beste kilden til informasjon av høy kvalitet er de ressursene som er organisert av mennesker - aller helst av oss selv.


Det finnes mange gode tjenester og programmer som vi kan benytte. Det som kjennetegner de beste tjenestene er imidlertid at de er lett tilgjengelig på mange plattformer. Mange har kanskje allerede kjennskap til Evernote, siden en app til dette notatprogrammet er ferdig installert på en rekke Android-telefoner. Det finnes en rekke apper for ulike plattformer, både på mobil og lesebrett, i tillegg til rene programmer for PC og som tillegg til nettleseren.
Evernote er en fleksibel løsning, som lar deg lagre og organisere digitale notater. Programmet er delvis integrert med flere andre nyttige tjenester. Det finnes som en ren nettjeneste, men kan også installeres på en eller flere datamaskiner. Det finnes også versjoner for nettbrett og mobiltelefoner. 

Mange maskiner kan være knyttet til samme Evernote-konto, og synkronisering mellom disse skjer automatisk. På den måten gir Evernote tilgang til oppdaterte notater på tvers av datamaskiner, lesebrett og mobiltelefoner. Dette er dermed en såkalt skytjeneste, som lagerer informasjonen på nettet og sørger for å distribuere dette til alle de enhetene som du velger å knytte til kontoen din.


Gratis-tjenesten begrenser månedlig bruk (60 MB / måned per 2012). Du kan se hvor mange MB du har brukt under “Account summary”. Her finner du også den unike epostadressen som lar deg sende informasjon direkte til Evernote, via epost.


Evernote strukturerer informasjonen i “notatblokker”, og du kan opprette så mange notatblokker du vil. Det er også mulig å ha notatblokker inne i notatblokker. På den måten kan informasjonen struktureres på lignende måte av den vi ellers kjenenr fra mappestrukturer på datamaskinene våre.


I tillegg til notatblokkene er det også mulig å “tagge” notatene. På den måten blir det lettere å finne notater på tvers av forskjellige notatblokker.


Nettversjonen av Evernote. Her har du oversikt over de siste notatene, notatbøker og tagger.Det kan ta litt tid å finne den måten å bruke Evernote på som passer best for deg, men noe av det som gjør Evernote til et svært fleksibelt verktøy er at det er så mange mulige måter å legge inn informasjon:
  • Du kan skrive inn notater direkte, enten via pc-versjonen eller web-versjonen av programmet

  • Informasjon kan legges inn ved å bruke klipp og lim fra mange forskjellige kilder

  • Lagre web-sider og utklipp fra web-sider

  • Du kan sende e-post til Evernote, inkludert eventuelle vedlegg
    Innholdet i eposten legges da automatisk til som et notat i notatblokken “Hypertekst”. Du kan også legge til et #-symbol om du vil legge til et nøkkelord. Send f eks epost med tittelen “Notater til artikkel @Hypertekst #WWW #webhistorie”.

  • Du kan bruke en mappe på pc’en for auto-import til Evernote

  • Du kan bruke mobiltelefonen til å ta bilder og lagre disse som notater i Evernote


Bruk av Evernote i nettleseren

Videoen til høyre viser prosessen med å lagre et notat i Evernote via bookmarkleten i nettleseren.

Prosessen er ganske enkel: Merk den delen av nettsiden som du ønsker å lagre i notatet, og trykk på bookmarkleten. Du får da opp en dialogboks som lar deg legge notatet til en notatblokk, du kan tagge notatet og eventuelt skrive inn supplerende opplysninger. 

Skjermbildet ovenfor viser når notatet er lagret. Du får da opp to linker, enten for å vise eller redigere notatet. Evernote kan også vise relaterte notater, som en del av denne dialogboksen.Et eksempel på relaterte søk (markert med rødt), som kommer opp dersom denne funksjonen er aktivert i bookmarkleten. Denne funksjonen fungerer i de største søkemotorene.

Evernote på iPad