Samarbeide‎ > ‎

Referansehåndtering


Det mest kjente referansehåndteringsverktøyet er trolig EndNote, men det finnes gode, gratis alternativer. Hvilket program du ender opp med å bruke er gjerne av mindre betydning. Det viktigste er at du lærer deg å beherske programmets funksjoner til dine formål.

EndNote
NTNU Universitetsbiblioteket har laget en god manual til EndNote (PDF). Det finnes også en mendge instruksjonsvideoer på leverandørens Youtube-kanal.

Eirik Olsen har vurdert funksjonaliteten til to alternativer til EndNote, nemlig Zotero og Mendeley:
Mendeley


En av Mendeleys sterke sider er håndteringen av PDF-dokumenter.. Programmet har imidlertid en fanebasert pdf-visning, og ingen “gå direkte til sidetall”- funksjon. Det finnes heller ingen hurtigfunksjon for å sette inn siteringer, noe som trekker ned. Et bra gratisalternativ til EndNote, men Mendely kommer ikke like høyt på grunn av manglende hurtigtaster, ingen sortering av litteraturliste og en del andre nyttige funksjoner. 

ZoteroZotero og Mendeley kan brukes ved siden av hverandre: