Samarbeide‎ > ‎Google nettsteder‎ > ‎

Undermenyer


Denne funksjonen kan brukes for å lage oversikter over sider, før alle de underliggende sidene er opprettet. Automatiske menyer er brukt på forsiden av denne malen:De grå feltene under bildene blir oppdatert straks det legges til nye sider under de eksisterende sidene. På denne måten kan brukerne legge til nye sider på nettstedet og vi får en kontinuerlig oppdatert oversikt på nettstedets forside.


For å opprette slike menyer redigerer du siden og velger “Liste over undersider” fra “Sett inn”-menyen:
Ser vi på egenskapene til menyen får vi opp en egen dialogboks. Her kan vi spesiefisere hvilken side som vi vil ha som utgangspunkt for hva som skal vises i menyen og hvor mange nivåer vi vil vise under denne siden.
Når du klikker på “Lagre” kommer menyen opp som en grå boks i redigeringsvinduet. Ved å klikke på denne boksen får du opp en liten meny i nedkant av det grå feltet:


  1. Tannhjulet - egenskaper for elementet
  2. Venstrestill
  3. Midtstill
  4. Høyrestill
  5. Tekstflyt rundt elementet
  6. Ikke tekstflyt rundt elementet