Samarbeide‎ > ‎Google nettsteder‎ > ‎

Struktur på nettstedet


Globale menyer

Dersom vi ønsker menyer på alle sider kan vi sette dette for nettstdet som helhet. Vi velger menyen “Mer”, oppe til høyre og underpunktet “Administrer nettsted”.

Vi kommer da til en side som gir oss en rekke valg. I denne omgang er vi kun interessert i valget som heter “Layout”. Dette sender oss til en side som git en skjematisk oversikt over sidestrukturen:På den siden du kommer til finner du en grå knapp mot toppen av siden “Endre nettstedets oppsett”. Klikker du denne får du en dialogboks med en rekke valg. Her ser vi at velget “Sidefelt” ikke er haket av. Dersom vi haker av dette kan vi plassere et “Sidefelt” til venstre eller til høyre.Etter at vi har klikket “OK” kommer vi tilbake til siden som lar oss kontrollere layout. Vi ser nå at feltet “Sidefelt” er kommet på plass og vi kan “Legge til et sideelement” ved å klikke på den grå knappen nederst.Her kan vi legge til et navigasjonsfelt:Som deretter kan tilpasses ved å klikke på “Rediger” i elementet i layoutoversikten. Vi får da en  dialogboks der vi kan sette en rekek egenskaper for menyen.Vi kan la menyen oppdatere seg automatisk. I så tilfelle haker vi av for dette. I de fleste tilfelelr ønsker vi imidlertid å ha kontroll på menyen og velger å oppdatere denne manuelt. Jeg pleier imidlertid å hake av for “Nettkart”, slik at jeg har raskt tilgang til en oversikt over hele nettstedet mens jeg jobber med det. Når ting begynner å falle mer på plass kan du vurdere å fjerne dette menypunktet.

Etter at vi har gjort dette grepet blir nettstedet vårt seende slik ut:

Denne hovedmenyen er global, dvs den er synlig på alle sider. 

Lokale menyer

I mange sammenhenger er det gunstig med globale menyer, da disse gir brukeren rask oversikt, men noen ganger ønsker vi å ha mer detaljkontroll, der vi gir en mer "lokal" oversikt. Dette kan vi oppnå ved å legge menyer inn på de enkelte sidene og vise underliggende sider.

På siden vist nedenfor er det lagt inn en slik lokal meny. Denne undermenyen inneholder riktignok bare en side, men flere vil vises i menyen etter hvert som det legges til flere underliggende sider i strukturen:Klikker vi på redigerinsikonet opp til høyre kommer vi inn på siden med editoren aktiv, og kan se på egenskapene for denne menyen (den grå boksen kalt “Sideoppføring”):
Klikker du på hvilken som helt av de grå feltene ser du at det kommer opp en liten meny:  1. Tannhjulet - egenskaper for elementet
  2. Venstrestill
  3. Midtstill
  4. Høyrestill
  5. Tekstflyt rundt elementet
  6. Ikke tekstflyt rundt elementet