Samarbeide‎ > ‎Google nettsteder‎ > ‎

Redigere en side


Skal du redigere en side på Google sites må du være pålogget og ha rettigheter til å redigere siden. Du finner en link "Logg på" i bunnen av alle sider. 

Når du så er pålogget får du denne verktøylinjen plassert i toppen av alle sider. Hert er redigeringsverktøyet markert:


Klikker du på pennen blir siden redigerbar og denne menyen kommer opp i toppen av siden:


Her finner du funksjoner som du nok er kjent med fra de fleste tekstbehandlingsverktøy, som lar deg endre utseende og orientering på tekstene på siden.

I tekstmenyen i toppen finner du fire undermenyer:
 • "Sett inn"
  Mer om å sette inn elementer på siden
 • "Format"
  Tekstformatering, overskrifter mm
 • "Tabell"
  En enkel tabelleditor, med ganske begrenset funksjonalitet
 • "Oppsett"
  Endre layout på siden