Samarbeide‎ > ‎Google nettsteder‎ > ‎

Gjøre endringer på forsiden


Dersom du vil utvikle ditt eget opplegg, med utgangspunkt i en egnet mal, vil du ha behov for å gjøre noe små tilpasninger. Det er ikke så mye du behøver å gjøre, men forsiden bør redigeres noe og du må gjøre noen endringer som gjelder for hele nettstedet.

Først oppretter du et nytt nettsted med utgangspunkt i denne malen: 
http://sites.google.com/site/wikistorylinetemplate1

Etter at du har gitt nettstedet ditt et navn kommer du til forsiden. Den vil se noenlunde slik ut:

I denne malen ligger det mange bilder på forsiden, med litt forskjellig uttrykk - tre bilder for hver gruppe av undersider. 


Legg også merke til det lille grå feltet i bunnen av hver bildekollonne. Dette er en meny som oppdateres automatisk. Når du legger til sider under de forskjellige temaene så kommer overskiftene opp i disse menyene, som klikkbare linker. På den måten får du kjapt oversikt over hva som legges inn på nettstedet, via forsiden.


Nå ønsker du trolig ikke så mange bilder på forsiden. Noe av det første du bør gjøre er derfor å redigere forsiden og slette de bildene du ikke vil ha med. 


Hvordan du går frem for å gjøre dette kan de se i denne videoen: