Samarbeide‎ > ‎Google nettsteder‎ > ‎

Arbeide med sidemaler


Ofte vil du komme til at en side du arbeider med får en form som du skjønner at du kan gjenbruke flere steder på nettstedet ditt. i så tilfelle er det lurt å lagre denne som en malsiden, slik at du enkelt kan  basere nye sider på den samme malen.

I Googel Sites er malene kun det du begynner med, og du kan fritt gjøre tilpasninger på de enkelte sidene som har samme mal som utgangspunkt. Fordelen er at du kan skreddersy hver side. Ulempen, i forhold til andre malbaserte systemer, er at du ikke kan gjør endringer i malen og få disse endrngene til å gjelde alle sidene som er laget med utgangspunkt i den aktuelle malen.


Vil du lagre en side som en mal klikker du på “tannhjulet”, oppe til høyre, og velger “Lagre som sidemal”. Du kan deretter redigere malen, uten at dette endrer siden som du brukte for å opprette malen.


Når du senere oppretter en ny side på nettstedet kan du velge mellom de forhåndsdefinerte malene, og de du selv har lagret.