Samarbeide‎ > ‎

Google nettsteder

Det finnes en lang rekke ulike publiseringsløsninger som gjør det enkelt å sette opp og vedlikeholde et nettsted. Hvilke verktøy du velger å bruke avhenger av formålet med nettstedet. Det lar seg fint gjøre å benytte et bloggsystem som Blogger, særlig dersom vi ser for oss at nettstedet skal oppdateres på en måte som gjør en organisering etter dato mest hensiktmessig. 

For et mer komplekst nettsted, med en mer omfattende hypersturktur, vil vi anbefale Google Sites. Dette er et brukervennlig og robust system, samtidig som det gir relativt stor fleksibilitet. Av nyttige egenskaper er muligheten til å jobbe sammen i grupper (wikifunksjonalitet), med bra kontroll på hvem som skal ha tilgang til de ulike delene av nettstedet og en velfungerende versjonskontroll. Det betyr at dersom vi skulle komme til å gjøre noe vi angrer på, så kan vi alltid gå tilbake til tidligere vesjoner av de enkelte sidene.

Google Sites er en gratis tjeneste, men likevel reklamefritt.

Aller først trenger vi en Google-konto. Her kan du bruke den samme kontoen som for Blogger, Gmail mm. Deretter går du til Sites.google.com og logger deg på med denne brukeren.
Opprette et nettsted

Etter at du er pålogget kommer du til en oversikt over dine nettsteder. I vårt tilfelle klikker vi på “Opprett” / “Create”. Vi får da et valg mellom å begynne med en tom side eller bygge videre på en eksisterende mal.


Dersom dere bruker Google Sites mye vil dere trolig foretrekke å begynne med en tom mal, men det kan også være nyttig å ta utgangspunkt i en av malene som allerede finnes. 

For å benytte en mal klikker vi først på valget som lar oss lete gjennom malgalleriet:


Finn fram til en mal som du er fornøyd med og velg denne.:


Dersom du ønsker det kan du først kikke på en forhåndsvining av malen. Dersom du bestemmer deg for å jobbe videre med denne velger du den med den blå knappen nederst til venstre.


Du kommer deretter tilbake til skjermbildet for å opprette et nytt nettsted, men denne gangen med den valgte malen aktiv. Du må selv gi nettstedet et navn og fylle inn bokstavkoden nederst på siden. Du trenger ikke bry deg om valgene knyttet til tema og alternativer.Jeg velger her å kalle nettstedet mitt for Bilbyen Bergen, og ender dermed opp med dette. Grafikken blir her ganske meningsløs, men denne er det selvsagt meningen å bytte. Her er hensikten først og fremst å gi dere et utgangspunkt, som dere kan eksperimentere videre med:


Video av prosessen med å opprette et nytt nettsted:Når vi kommer inn på siden og er pålogget vil vi alltid finne fire knapper oppe til høyre:


  1. Redigere den aktuelle siden
  2. Legge til en ny side
  3. “Mer” - en rekke valg knyttet til siden og nettstedet
  4. Muligheter for deling og kontroll med visning av nettstedet