Samarbeide‎ > ‎

Bokmerketjenester

Med sosiale bokmerker forstår vi tjenester som lar oss lagre linker via nettet, samtidig som vi har mulighet til å dele disse bokmerkene med andre brukere.

Det finnes også mer omfattende verktøy for å organisere informasjon, som Evernote.

Du kan bruke en sosial bokmerketjeneste for å:
  • Holde orden på linker til nettsteder
    du vil kommme tilbake til.
  • Dele de nettadressene du lagrer med ande.
  • Oppdage nye nettsider ved å kikke på hva andre har lagret og tagget